En slægt i ord og billeder

Et lille stykke kultur - og danmarkshistorie

 

Slægterne:

 

Andersen Buse, Andersen, Andersdatter, Bahde, Basch, Baasch, Bendtsen, Blem, Blohm, Buse, Brammer, Brügemann, Eriksen, Falkenstjerne, Gorm den Gamle, Hansen, Hansön, Hemmingsdatter, Ivers, Jansson, Jensdatter, Jenkner, Jensen, Jeß, Kofoed, Koefoed Olsen, Köllner, Larsdatter, Lüthje, Mathisdotter Råband, Michelsen, Møller, Møller, Nielsen, Nielsdatter, Olsen, Olsen Weile, Pedersen, Pedersdatter, Persson, Petersdatter, Rasmussen, Rasmusdatter, Simonsdatter Mørch, Skytte, Sørensen, Sleÿert, Smidt, Nielsen, Tønnesen, Weile, Werther, Røddik Weile

 

 

 fra år 900 til 2014

Udarbejdet af

Torben Koefoed Olsen og Mogens Weile

 

Slægten Kofoed Olsen

 

 

Kilder og dokumentationer:

Rigs- og landsarkiverne, dåbs - og vielsesattester, kirkebogsblade i København og Frederiksberg. Frederiksberg bibliotek, Dansk Demografisk Database, Herringløse og Hvedstrup Lokalhistorie, kirkebøger på Bornholm, Samsø, Anholt og Folketællinger i Næstved og Vordingborg, i Næstved købstad 1840, i Vordingborg i 1880. Erik Rønnebech, Karen Straarup, Ellis Island USA, Kathleen Terry Olsen, USA, Katarina Möller, stadsbiblioteket i Karlskrona. Torben Koefoed Olsen, søn af Tove og Hans Egon Koefoed Olsen  og Mogens Weile, søn af Gudrun og Erling Weile.                 Baggrund: tipoldeforældre Olsen i Vardingborg

Jf. lov om ophavsret må, hverken tekster eller billeder kopieres, eller benyttes uden tilladelse og tydelige kildeangivelse. Intet fra denne slægtsside må gøres til genstand for økonomiske - eller kommercielle interesser direkte eller indirekte overfor tredje mand.

Alfabetisk navneliste - Efterlysning af slægtninge

Giv dine aner identitet. Bestil et foredrag.

Citat af den franske filosof Simone Weil: hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden

 

Generation 1: Anders Michelsen og Maren Andersdatter fra Aulbye Mølle var 7 X tipoldeforældre og Anders Andersen Buses far og mor. Maren og Anders blev gift i ca. 1626 i Vissenbjerg på Fyn.

Generation 1: Iver Iversen og Kirsten? var 7 X tipoldeforældre og Anne Iversdatters far og mor.

Læs Karen Straarups historiske notat om hendes og vores fælles slægt på Fyn

Generation 2: Anders Andersen Buse og Anne Iversdatter var 6 X oldeforældre og Hans Andersen Buses far og mor.

Møller ved Aulby Mølle, Anders Andersen Buse blev født ca.1630 i Koelberg, Vissenbjerg Sogn. Hans kone var Anne Iversdatter, født i 1634. Anders og Anne blev viet i Vejlby kirke den 9. oktober 1660. Anders Andersen Buse døde i juni 1690, 60 år gammel i Skillinge, Kauslunde Sogn, og blev begravet den 13. juni. Anne Iversdatter døde i januar 1708, 74 år gammel, og blev begravet den 16. januar samme sted. Deres søn Hans Andersen Buse blev født i 1675.

Før udskiftningen i 1794 lå gårdene i Staurby by

Matrikel nr. 17 blev solgt i 1927 og udgjorde 75Ha. Matrikel nr. 20 var i 1999 på 49Ha.  

Vores slægt og deres familier skabte med flid og hårdt arbejde Staurby, og afgav meget jord til udbygningen af Middelfart.

Se foto af gårdene som de ser ud i 2009

Generation 2: Ole Hansön og Anne Lauridsdatter, Vejlbye på Fyn var 6 X oldeforældre, og Berite Olesdatter's far og mor.

 

I 1657 til 1659 rasede Svenskekrigen lige udenfor døren. Klik på linjen.

Generation 3: Hans Andersen Buse født i 1675 og Berite Olesdatter født i 1688. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 5 X tipoldeforældre).  

Hans Andersen Buse, blev døbt den 8. august 1675 i Kauslunde Kirke, født på gården i Skrillinge, død i Staurby fredag den 19. februar1740 begravet søndag den 21 februar. Han var gårdmand/fæstebonde på Staurby Mark, matr. nr. 17, og søn af Anders Andersen Buse.

Berite Olesdatter var Hans Andersen Buses tredje kone fra 1711. Hun var datter af Ole Hansön og Anne Lauridsdatter, Skrillinge, Kauslunde, Vends Herred.

Hans Andersen Buses første kones navn er ukendt, men det vides at hun døde i 1709, 30 år gammel i Staurby. Parret fik en datter Ane i 1707, som døde 11 måneder gammel. En søn Jens, blev døbt i 1709, døde i 1710. En datter Anna født i 1710 af andet ægteskab med Maren Jensdatter, født 1685, hun dør i 1710 og blev begravet den 14. juli. Meget tyder på, at konerne dør i barselseng.Se kort: Karensmindevej ved Middelfart

Året efter den 10. april 1711 bliver Hans Andersen Buse trolovet til Ole Hansön  og Anne Lauridsdatter's datter, navnlig Berite Olesdatter, udi hendes stedfars gård i Svendstrup (Kavslunde KB).  De blev gift den 28. juni 1711.

Børn af Hans Andersen Buse og Berite Olesdatter i tredje ægteskab bl.a.:

1.*Ole Hansen Buuse født 1715. Gudmor og faddere var bl.a.: Silke Hansdt, Anders Andersen Buse og Kirsten Michelsdt, alle af Staurby. Ole døde den 19. dec. 1753.

2. Jens Hansen Buuse f. 1718. Husmand i Staurbye i 1748. Død i 1784.

3. Anne Kirstine Hansdatter født i 1723, som blev gift med fæstegårdmand, Peder Rasmussen. født 1707 i Staurby.

4. Anders Hansen Buuse f. 1726. Død i 1728, 2 år gammel. Gudmor var: Berthe Hans Buse.

5. Anne Hansdatter f. 1728. Giftede sig til gård 10 i Staurby i 1758.

Anne Kirstine Hansdatters bror *Ole Hansen Buuses datter *Maren Olesen som blev født den 15. nov. 1744, og døde den 2. marts 1787, var Gift med Peder Sørensen.

*Ole Hansen Buuse,  Anne Kirstine Hansdatters bror, var gift med Anne Marie Hansdatter f. ca. 1721. Deres børn bl.a.:

1.*Maren Olesen, født den 15. nov. 1744.

2. **Anne Kirstine Olesdatter født 1747.

3. Ole Olsen f. 1750 overtog ”Karensminde” i 1781 efter sin far ***Ole Hansen Buse.

Anne Marie Hansdatter giftede sig igen den 28. juni 1754 - efter Ole Hansen buses død - med Anders Andersen (Buse). En søn af en Oluf Buse? Anne Marie Hansdatter døde i febr. 1787, og blev begravet i Staurby den 14. februar.

Anders Andersen Buuse, Hans Andersen Buse, *Ole Hansen Buse og *Maren Olesen er aner til nulevende (2007) Pia Afzelius.

Anders Andersen Buuse, Hans Andersen Buse, *Ole Hansen Buses og hans datter: **Anne Kirstine Olesdatter født 1747, død 1818. Denne datter blev gift med gårdmand Anders Hansen født 1746, død 1812, som var søn af gårdmand Hans Andersen af Røyle. **Anne Kirstine Olesdatter er 5 tipoldemor til nulevende Diana Hertzum Kim.*** Ole Hansen Buse f. 1715, var 4 gange tipoldefar til nulevende Karen Straarup. Læs Karens Straarups notat.

Hans Andersen Buuse og Berite Olesen dør begge i 1740. Berite sidst på året. De blev begge begravet på Vejlby kirkegård.

Ifølge Harriet Marete Hansen, Middelfart museum oplyses det i juni 2007 vedr. matr. 17 i 1740, at *Ole Hansen (Buse), født i Staurby, arver den halve gård efter sin far Hans Andersen Buusen. Den anden gårdhalvdel får matr. nr. 20. og tilfalder svogeren. Svogeren hedder Peder Rasmussen og hans kone Anna Kirstine Hansdatter (Ole Hansen Buses søster).

Ved udskiftningen i 1793 får gården og jord matr. 17 navnet: ”Karens Minde”.  

Gården og jord matr. 20 navnet: ”Christiansdal” er forfædrene gård.

 

Generation 3: Rasmus Pedersen og Karen Jørgensdatter var Peder Rasmussens far og mor.  (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 5 X tipoldeforældre).

 

Generation 4: Peder Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter var Ole Pedersens far og mor, Staurbye, Vejlby Fyn. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 4 X tipoldeforældre).

Anne Kirstine Hansdatter blev født i 1723 i Staurby. Peder Rasmussen i 1707 på gård 11 i Staurby, senere Nørregård.

Peder Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter arver efter Annes far i 1740 en halvdel af matr. 17. Matriklen opdeles derfor til to matrikler, nemlig 17 og 20.

Børn blandt flere: *Ole Pedersen født i 1756, publ. hjemmedøbte den 29. februar 1756 i Vejlby kirke..

Om Peder Rasmussen:

Peder Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter var Ole Pedersens far og mor og Peter Olsens bedsteforældre.

*Ole Pedersen blev gift med Maren Olsdatter i 1781 og var fæstegårdmand i 1787 på ”Christiansdal” matr. nr. 20 på Staurby Mark. Ole Pedersens og Maren Olsdatters søn, Ole Olsen f. 1792, overtog ”Christiansdal” i 1819.

Maren Olsdatter kom fra Aulbÿe Mølle.

Ole Olsen f. 1750 overtog ”Karensminde” i 1781 efter sin far Ole Hansen Buse. Denne Ole Olsen var gift med Ane Bendixdatter og døde den 27. dec. 1870. Han blev begravet den 3. januar 1871, og blev 85 år gammel.

Det er utvivlsomt ham der klagede og krævede erstatning af kammerjunker de Føns, bisidder på Hindsgavl, da han havde fået indenrigsministeriet godkendelse til inddragelse af 4 mindre markarealer på Staurby Mark til fredsskov i 1860. Han og 3 andre fæstegårdmænd fik medhold i deres anker i underretten i 1862. Kilde: Middelfart Avis 15.dec. 1862. Sagen omtalt igen i 1869. Efter ham overtog hans søn Ole Olesen, født 1785. Denne Ole var gift med Maren Nielsdatter. Ole og Maren Nielsdatter fik en søn i 1834. Han fik samme navn: Ole Olesen.

 

 

 

Ole Olesens søn, billedet th.: Ole Olesen, født i 1834, død i 1915. (familiegravsten på Vejlby Kirkegård) overtog "Karenminde" efter sin fars død i 1870. Han var tillige sognerådsformand  i Vejlby/Strib fra 1865 til 1868. Læs notat om gårdmænd mm.

 

 

 

Gården ”Karensminde” blev solgt af landbrugskandidat J. Boesen Hansen i 1927 til Niels Rasmussen. ”Karensminde” var på det tidspunkt på 74 hektar.

Herunder hviler støvet af Peter olsens onkel. 

  

 

 

 

 Her ses Peter Olsens onkels gravsten i Vejlby. På stenen står: ”Herunder hviler støvet af Ole Olsen” ST= Staurby. ”Karensminde” Matr. nr. 17, efter 1740. Ole lavede selv sin gravsten.      

 

 

 

Generation 4: Ole Møller og Karin Pedersdatter, Aulbye Mølle, var Maren Olsdatters far og mor. Aulbye Mølle var en vandmølle i Kauslunde ved Vejlby. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 4 X tipoldeforældre).

 

Generation 5: Ole Pedersen og Maren Olsdatter, Staurby, Vejlby på Fyn var Peter Olsens far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 3 X tipoldeforældre).

Billedet er gået i arv til to gange tipoldebarn Grethe Bang

 

 

 

 

 

 

Ole Pedersen var gårdfæster og født i 1756. Hjemmedøbt den 29. febr. i Staurbye. Maren Olsdatter af Aulbÿe Mølle, blev døbt den 7. dec. 1760. Ole og Maren blev trolovet den 21. april 1781, og gift i Vejlbye kirke den 9. juli. Se også folketællingen i 1801. Ole Pedersen var søn af gårdejer/fæstebonde Peder Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter. Det senere ”Christiansdal” begge af Staurby.

 

 

Vedr.: maleri! Vi ved der findes et tilsvarende billede af Maren Olsdatters mand Ole Pedersen, sandsynligvis i et nulevende familie medlems eje. Billederne blev skilt ad ved slægtning Grete Bangs mors død i midt 1950erne. Skulle en fjern slægtning være i besiddelse af Ole Pedersens portræt, bedes der rettes henvendelse til os. Grete Bangs mor: jordmor Else Høg Nielsen..

 

Børn:

1)      Karen Olsdatter f. 1782.

2)      Ane Kirstine Olsdatter f. 1784.

3)      Peter Olsen født i 1786.

4)      Ane Magrethe Olsdatter f. 1790.

5)      *Ole Olsen f. 1792.

6)      Marie Olsdatter f. 1795.

7)      Rasmus Olsen f. 1798.

       Kirken i Vejlby, hvor slægten er døbt, konfirmeret, gift og begravet      

Om Ole Pedersen:

Ole Pedersen havde en fæstegård på Staurby Mark på Fyn. Gården havde matr. nr. 20 efter 1740. Hans kone Maren Olsdatter kom fra Aulbÿe Mølle.

 Mindetavlen i Vejlby kirke

 

Ole Pedersens søn *Ole Olsen f. 1792 overtog den fædrene fæstegård ”Christiansdal” i 1819. Se fæstebrev. Han blev gift i 1820 med Mette Jensdatter, født i Kjærby, Asperup den 4. juli 1798. Mette og Ole fik 11 børn. Mette døde den 17. okt. 1848. Ole døde den 8.okt. 1850, 58 år og 10 mdr. gammel af et ?anfald. Han var fæstegårdmand på ”Christiansdal”. Han blev begravet i Vejlby kirken den 15. oktober. Kilde: døde Odense – Vends – Vejlby opslag 3.

Deres søn Underjæger nr. 168, Ole Olsen f. 1821 døde i Bogense den 20. juli 1849, 28 år gammel efter han var blevet alvorligt såret ved Fredericia i krigen 1848-50. Det kan læses på en mindetavle i Vejlby Kirke. Deres søn Rasmus Olsen f. 24. feb. 1827 hjemmedøbt d. 25. februar var i krigstjeneste iflg. FT. 1850. Rasmus var boelsmand og blev gift med Maren Nielsdatter d. 19. februar 1859 i Vejlby Kirke. Hun var datter af Niels Hansen og født 9. nov. 1836 i Strib.

 

Læs notat om familiens aner i Staurby på Fyn. Klik på linien      

 

Generation 5: Pernille Nielsdatter og Peder Jensen i Asminderød var Bodil Kirstine Pedersdatters far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 3 gange tipoldeforældre).

Pernille Nielsdatter og Peder Jensen boede i Daglykke i 1787 og var lige gamle. De begge blev formentlig født og døbt i Asminderød Sogn i 1747. Deres vielse fandt sted i Grønholt den 28. marts 1779. Forlovere var gårdmand Aage Nielsen og tjenestekarl Jens Nielsen, begge fra Grønholt. To af vores tiptipoldemor Bodil Kirstines brødre blev født i: 1780 + 1785. Navne FT 1787: Niels Pedersen deres barn 7 år, Anders Pedersen deres barn 4 år, Bendt Pedersen deres barn 2 år, og Bodils søster Inger Pedersdatter deres barn 5 år. I 1801 bor Pernille og Peder i Højsager med de to yngste børn Bendt og Bodil Kirstine. Højsager bestod dengang kun af to gårde og tre huse. Peder Jensen var husmand og tækker med jord, og boede i hus nr. 2. Pernille Nielsdatter døde den 1. april 1811 næsten 68 år gammel i Asminderød sogn. Vi ved ikke hvem Pernilles og Peders forældre var og heller ikke, hvor og hvornår de blev født. Kilder bl.a.: Landsbyskriveren.

 

Generation 6: Peter Olsen og Bodil Kirstine Pedersdatter var Peter Christian Olsens far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 2 X tipoldeforældre). Dette afsnit er opdateret 27. marts. 2012

Maleriet der længe var efterlyst, blev fundet hos en slægtning på Bornholm den 18, nov.2008

Peter Olsen var søn af fæstegårdmand Ole Pedersen og Maren Olsdatter. Peter Olsen blev født 1786, hjemmedøbt den 24. okt. Dåben blev bekræftet i Vejlby kirke på Fyn den 29. okt. Peter blev konfirmeret i Vejlby kirke i 1801. Han døde tirsdag den 22. februar 1870, 84 år gammel kl. 05.15 i Næstved og blev begravet på Næstved kirkegård den 28. februar.

Peter Olsen var gift med Bodil Kirstine Pedersen født og døbt i Daglykke i 1789 i Asminderød Sogn. Bodil var datter af husmand med jord, tækker/Skaaning Peder Jensen og Pernille Nielsdatter. Gudmor ved Bodils dåb var gårdmand Jørgen Olsens hustru Bodil Børgesdatter fra Langstrup, andre faddere var: Karen Clausdatter. Rasmus Hansen, Hans Olsen og Hans Pedersen alle af Daglykke. Bodil Kirstine blev konfirmeret i 1803.

Peter og Bodil blev viet den 16. sept. 1814 i Skt. Mikkel kirke i Slagelse. Bodil var tjenestepige hos Kjøbmand Lars Jensen. Der var lysning den 10. juni. Forlovere var: Lars Jensen og kældermand Christen Pedersen. Bodil Kirstines gudmor Bodil Børgesdatter døde 64 år gammel i 1819, hendes mand Jørgen Olsen døde også 64 år gammel, men i 1807. Bodil døde den 25. april 1884, 95 år gammel i Næstved.

Peter Olsen blev malet af Just Michael Hansen.

Nyt Læs notat om Bodil og Peter Olsen, deres børn, børnebørn og olde - og oldeoldebørn: klik her 

Børn:

1). Marie Julie Olsen blev født den 19.febr. 1815. Hun blev konfirmeret i Næstved i 1829, og gift med skolelærer og kirkesanger Johan Jørgen Mørck i Rønnebæk i 1835. Marie Julia døde den 6. januar 1889 og Johan J. Mørck den 17. nov. 1879. Begge i Næstved. Godsejer Marie Toft (der blev gift med digterpræster N.S.F. Grundtvig), var gudmor til deres søn Harald Oscar Mørck, der blev opkaldt efter godsejer Harald Toft på Rønnebækholm. Marie Julie Olsens mand Johan Jørgen Mørck var barnebarn til kong Christian 6's diamantsliber Johannes Wildt i Frederiksværk. Læs mere om Marie Julie og hendes familie.

2). Caroline Magrethe Olsen f. den 11. dec. 1821 og døbt 9. marts 1822. Skt. Peder Næstved. Døde 15 år gammel i Næstved den 28. marts 1837.

3). Christian August Olsen f. den 1. august 1827 og døbt den 25. november 1827 i Næstved Skt. Peder Sogn (en løjtnant Saurbreÿ var fadder). Christian August døde 2.1/2 år gammel den 27. februar 1830 i   Næstved.

4). Peter Christian Olsen født den 7. december 1830 og døbt den 19. februar 1831. Han blev konfirmeret den 19. april 1846. Vaccineret 19. juli 1831. Han døde i Vordingborg den 9.11.1914.

5). Augusta Elfine Emilie Fridericke Olsen f. 1834 i samme sogn og kirke. Hun blev konfirmeret den 15. april 1849. Vaccineret 15. marts 1835 i Næstved. Død den 24. april 1910. Læs mere om Augusta og hendes familie.

Om Peter Olsen:

Peter var 64 1/2 tomme høj/169 cm. Han var i kongelig dansk militærtjeneste fra 3. juli 1809 - 1853 . Han var dragon fra 1809 og korporal fra 1812.

I perioden fra den 3. juli 1809 til 1816 i den daværende Uhlan-Escadron (Fyn), og fra 1816 til 31. marts 1853 ved det forrige Sjællandske Landsener-regiment, det senere 4de Dragon-Regiment på Grønnegade kasserne i Næstved. Peter Olsen deltog aktivt i Napoleonskrigen og var med Uhlans-Escadronen i Frankrig i 1813. Senere deltog han også i krigen 1848-1850.

Peter Olsen blev Ridder af Dannebrog i 1836, og var vagtmester ved Lansenerregimentets sygehus i Næstved, samt regimentsskriver ved 4de Dragonregiment. Han blev pensioneret som overvagtmester i 1853. Familien boede ved folketællingen i 1834, og 1840, 1850 i Pølsestrædet, gård nr. 211, hvilket svarer til matrikel nr. 265-66. Der er her tale om Sjællandske Lansener Regiments Sygehus. I 1834 opregnes 5 patienter på sygestuen, i 1845 nævnes også en sygepasser på adressen. Lansenerregimentets sygehus lå i den gamle spindeskole, som blev nedlagt i 1804. I 1855 i Grønnegade 9, overfor kasernen. Se huset hvor de boede. I 1860 boede de på Byens Mark, og i 1870 på Kattebjerget.

Se den åbne samling og Peter Olsen ved trappen til sygehuset.

Klik og læs mere om det gamle Næstved

 

T.v. på billedet anes gavlen af Fixhus og ind­gangen til Pølsen, nu Grå­brødre­stræde.

Navnet kendes fra middelalderen, nævnt 1410, og er genindført til minde om det skændede kloster. I mellemtiden hed det Pølsestræde eller bare Pølsen.

 

Læs om Krigene mod England 1801 og 1814 af Erik Rønnebech

Generation 4: Erik Pedersens far og mor?

Generation 4: Ane Nielsdatter’s far og mor?

Generation 5: Erik Pedersen og Ane Nielsdatter var Peder Eriksens far og mor.  (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 3 gange tipoldeforældre).

I 1787 boede Erik Pedersen hos husbonde og gårdbeboer Iver Ericsen og Ane Jørgensdatter i Bandholm by. Erik var ungkarl på 23 år, soldat og tjenestekarl. I samme husstand Sophia Pedersdatter på 5 år. I folketællingen er hun anført som Iver Ericsens og Ane Jørgensdatters barnebarn og uægte. Om Iver og Ane er Erik Pedersens forældre og barnet er Erik Pedersens datter er uvidst. I 1794 blev Erik Pedersen gift med Ane Nielsdatter. Vielsen fandt sted i Østofte kirke den 8. august 1794. Forlovere var Christopher Larsen og Hans Nielsen af Resnæs.

I 1801 boede familien Erik Pedersen og Ane Nielsdatter i Resnæs bye. Husstanden var: Ane Nielsdatter på 26 år og udtjent soldat og inderste Erik Pedersen på 37 år og deres to børn: Peder Eriksen på 5 år, Malene Eriksdatter på 2 år, samt en logerende snedkersvend Kristian Hviid på 36 år. Se folketælling 1801. Året 1834 bor de stadig i Resnæs og i hus matr. 239. Erik er husmand og daglejer 70 år og Ane er 60 år. Hos dem bor også Ingeborg Pedersdatter på 11 år. Ingeborg er Plejebarn, og opdrages af Fattigvæsenet. Erik Pedersen døde i 1842.

I 1840 Resnæs Bye, Østofte i et hus, 241. Erik Pedersen 77 år, gift Hmd og daglejer og Ane Nielsdatter 66 år. Hos dem bor Hans Diderichsen 6 år, plejesøn. Hans er deres barnebarn, søn af Ane Eriksdatter og Diderik Hansen.

I 1842 dør Erik Pedersen 78 år gammel den 2. dec. i Østofte, og blev begravet på Østofte kirkegård den 11. dec. 1842.

I 1845 ejer enke Ane Nielsdatter både hus og lod. I huset bor også hendes datter Ane Eriksdatter og svigersøn Diderik Hansen og deres børn. Ane Nielsdatter døde 76 år gammel den 7. nov. 1849 i Østofte, og blev begravet den 14. nov. på Østofte kirkegård.

 

Generation 5: Rasmus Rasmussen og Margrethe Nielsdatter var Anna Rasmusdatters far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 3 gange tipoldeforældre).

Rasmus Rasmussen blev født ca. i 1773 og Margrethe Nielsdatter i ca. 1769. I folketællingen i Fanefjord i 1801 er Rasmus husmand uden jord, soldat og hjulmand og 32 år. Margrethe Nielsdatter er 32 år. De har to børn: Niels Jacob Rasmussen på 5 år og Anna Rasmusdatter på 3 år. Anna blev født og døbt i 1798. Rasmus Rasmussen døde i 1847.

 

Generation 6: daglejer Peter Eriksen og Anna Rasmusdatter var Ane Margrete Pedersdatters far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptipoldeforældre).

Peter eller Peder Eriksen var søn af Erik Pedersen og Ane Nielsdatter: Peder Eriksen blev født i Østofte, Resnæs bye i 1796, og døbt den 6. juni 1796 i Østofte Kirke. Hans kone Anna Rasmusdatter blev født i 1798 og døbt i Fanefjord. Præstø amt. Anna Rasmusdatter og Peter Eriksen blev viet i Stubbekøbing den 6. november i 1822. Familien boede i 1834 i Grønnegade matr. nr. 41 c, og var familie nr. to på samme matr. Grønnegade hed tidligere Nørregade. Bemærk FT- optælleren i 1834 har anført forkert efternavn (Eriksen) på børnene. De er alle døbt Pedersen! Anne Rasmusdatter og Peder Eriksen havde tre børn i 1834: Henriette Kathrine på 12 år, Conrad Ferdinand på 10 år og vores 2x tipoldemor Ane Margrete Pedersen på et år.

Ane Margretes bror Conrad Ferdinand blev født i Stubbekøbing den 31. august 1824. Conrad Ferdinand blev konfirmeret den 7. april 1839, død i 1896. I 1870 (45 år gammel) er han købmand i Næstved. Han og hans familie bor i matr. 10 ved Riddergade og Torvestræde. Han er gift med Grethe Patrine Elisabeth Svendsen (51 år) fra København. De har to hjemmeboende børn: Teresia Augusta på 25 år og Fernanda Elisa Anna på 13 år. Hun er navngivet af sin far, som troede på Gud, men som ikke var medlem af noget trossamfund. De har sandsynligvis været ret velhavende, idet der i deres husstand også er en 18 år gammel lærerinde: Flora Luise Christiani Geppel. Conrad Ferdinand var sandsynligvis fadder til sin niece Camilla Olsen f. 1872. (Camilla Olsen blev gift med Frederik Thune). Conrads datter, Fernanda blev gift med en Niels Hansen der overtog Conrads købmandsbutik. Niels Hansen blev senere direktør i Næstved Diskontobank fra 1906 til han døde i 1922. Banken eksisterer endnu. Fernanda døde i 1927. Den unge lærerinde Flora Geppel var datter af glarmester Christian Georg Geppel. 1880 boede hun på Kattebjerget matr. 82. Hun var skolebestyrerinde. På samme adresse boede også Conrad Ferdinands datter ugifte lærerinde Teresia Augusta Petersen.

I 1845 boede Peter Eriksen med familie stadig i Grønnegade, men i matr. no. 42. Peter Eriksen døde 73 år gammel i 1868 i Stubbekøbing. Anne Rasmusdatter blev 83 år og døde i Stubbekøbing den 10. marts 1882, og blev begravet den 15. marts. Se foto af deres hus og Ane Margrete Pedersdatters barndomshjem i Stubbekøbing.

Dette afsnit er opdateret den 5. januar 2012.

 

Generation 7: Peter Christian Olsen 1830, Næstved og Ane Margrete Petersdatter 1833, Stubbekøbing var Christian Peter Valdemar Olsens far og mor.  (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tipoldeforældre).  Dette afsnit er opdateret den 25. okt. 2010.

Peter Christian Olsen blev født den 7.12.1830 i Næstved, Præstø Amt, Tybjerg Herred, Sankt Peder Sogn, og døbt den 19.2.1831. Han blev konfirmeret den 19. april 1846. Vaccineret 19. juli 1831. Han var søn af Peter Olsen født i 1786 i Staurbye på Fyn. Peter Christian blev gift med Ane Margrethe Petersen, født den 22. april 1833 i Maribo Amt, Falster Nørre Herred, Stubbekøbing Sogn. Hun blev konfirmeret den 11. april 1847. Hun var datter af daglejer og indsidder Peter Eriksen og Ane Rasmusdatter. Ane Margrete og Peter Christian blev viet i Stubbekøbing den 28.juli 1856. Boghandler Peter Christian Olsen døde den 9.11.1914. Anna Margrethe døde den 5.5.1895. Begge i Vordingborg.

Børn:

1). Christian Peter Valdemar Olsen født i 1858. Død 4.febr. 1925.

2). Ferdinand Victor Emanuel Olsen f. 9. oktober 1859. Døbt 15. juli 1860. Om Victor og hans familie: Læs notat og se familiefoto og dokumenter

3). Kamilla Margrethe Olsen født den 13. juli 1872. Døbt 3. september 1872.

 

 

 

Familien boede i Ahlgade 40, Vordingborg. Folketællingen 1880.

 

 

                Det hvide hus er nr. 40.

Om Peter Christian Olsen:

Peter Christian kom efter sin alm. skolegang i efteråret 1844 i handelslære. Uddannelsen tog fire år. Han fik herefter plads i Slagelse fra 1848 - 49 og i Køge i 1850. Peter Christian ville videre og i 1853 blev han Volontør hos boghandler Meyer i Stubbekjøbing.

Han etablerede Chr. Olsens boghandel i 1855 i Ahlgade 85 i Vordingborg, som var en sortimentsboghandel, papir- og musikhandel. Ved siden af sin forretning i perioden fra 1. marts 1861 til maj 1866 assisterede han ved forretningerne på Vordingborg Toldkontor, de to sidste år som fuldmægtig - dog afbrudt i en periode i 1864, hvor han deltog i krigen. Han opgav denne stilling da han efter gentagne gange havde søgt herom, nåede at blive antaget af Boghandlerforeningen. Peter Christian Olsen var Ridder af Dannebrog og en agtet borger i Vordingborg med mange tillidshverv. Han var forligskommissær, præmierløjtnant og overbefalingsmand for Vordingborgs Politikorps. Den 26, maj 1892 blev han udnævnt til kancelliraad og chef for politikorpset i Vordingborg. Den 18. oktober samme år overdrog han forretningen til sin ældste søn Christian Peter Valdemar Olsen.


Peter Chr. Olsens datter Camilla Margrethe Olsen f. 1872, blev gift med Frederik Thune. Frederik Thune overtog forretningen efter sin svorger og svigerfamilie den 12. januar 1895.

I en artikel i Vordingborg dagblad i anledning af forretningens 75 års jubilæum den 17. dec. 1930 stod bl.a.:

”En af Vordingborg Købstads ansete Forretninger – Frederik Thunes Boghandel kan i morgen Onsdag d. 17. Decbr.,  fejre 75 Aars Jubilæum. Forretningen blev grundlagt af Kancelliraad Chr. Olsen d. 17. Decbr. 1855, og han drev den efter Tidens Forhold på en særdeles god maade.

Kancelliraaden var en kendt og afholdt Mand i By og paa Land. I mange Aar var han Chef for Politikorpset og forligskommissær.

 

D. 1. Januar 1895 blev Forretninger overtaget af Kancelliraad Olsens Svigersøn, Boghandler Frederik Thune.

I en Mellemtid af et Par Måneder ledes Forretningen dog af en Søn af Grundlæggeren.

(Sønnen af grundlæggeren var bogholder Christian Peter Valdemar Olsen i baggrundsbilledet)

Læs hele artiklen. Læs om mere om boghandler Olsen: her.

 

Om Frederik Thune:
Frederik Jacob Christian Thune giftede sig med Peter Christian Olsens datter, Kamilla Margrethe Olsen f. 13. juli 1872. Han blev født på Samsø den 30. maj 1871, døbt den 10. juli 1871 og døde den 11. marts 1943. Han var søn af boghandler Carl Mathias Thune f. i Vejle i 1839, og Pouline Svensine Thune, f. Clausen.

Frederik Thune var i mange år kasserer i ”Turistforeningen for Vordingborg og Omegn”, og udførte et stort arbejde for turismen og forskønnelse af Vordingborg. Efter ham overtog datteren Else Thune boghandlen. Else Thune døde den 12. september 1943 og hendes søskende Sigrid og Bertel Thune overtog forretningen. Læs notat

De solgte den til Kaj Hansen, Møns boghandel den 6. december 1974, som ophørte med at drive forretningen den 10. marts 1975.

 

Generation 7: Pipefabrikant Johann Heinrich Blohm og Amalie Johanna Sophia Jenkner. Wandsbek, Hamburg var Ida Blohms far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tipoldeforældre).

 

                                         Læs om skjoldet                                    

 

Omkring år 1890 -1900 var Johann Heinrich handelsmand og solgte bl.a. Cocoa produkter i Hamborg. De var ret velhavende, men i forbindelse med depressionen i Tyskland i 1923 mistede familien både forretning, ejendom og formue. Familienavnet Jenkner stammer fra Bielsko-Biala i Polen.

                                    

I mellem 1886 og 1890 boede deres svigersøn og datter: Christian Peter Valdemar Olsen og Ida Blohm på Burgerweiden Alle 4 i Borgfelde (en bydel i Hamburg). Alleen eksisterer ikke mere, men der ligger nu (2012) en Burgerweiden Strasse og nr. 4 er en skole af nyere dato. Over 70% af bydelen blev jævnet med jorden af englænderne og amerikanerne i 1945.

 

 

Generation 8: Christian Peter Valdemar Olsen og Ida Friedricke Vilhemine Pouline Blohm var Margrete Olsens far og mor.  (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles oldeforældre). Dette afsnit er opdateret den 28. jan. 2012.  

Christian Peter Valdemar Olsen blev født den 14.9.1857. Døbt den 3. januar 1858 i Vordingborg. Død den 4.februar 1925, og begravet på Sundby Kirkegård den 8. februar. Gift med Ida Fridericke Vilhemine Pouline Blohm, født den 11. januar 1868 i Wandsbek, Hamburg. Ida var datter af købmand i Hamburg Johann Heinrich Blohm og Ida Sophie Juliane Amalie Jenckner. Ida blev døbt den 23. februar. Faddere var: Jac. Wilhelm Blohm, Wandsbek. Freidrike Rohde, Wandsbek. Pouline Neidhardt, Hamburg. Ida døde den 15.9.1945 i  Skydebanegade 12, Kbh. Hendes datter Margrete arvede.

De blev viet den 12. august 1885 i Kastrup kirke, ved Vordingborg. Vielsen i 1885.

Børn:

1). Margrete Emilie Victoria Amalie Olsen født 26. april 1888 i Hamburg.

2). Kaj Emanuel Olsen født d. 15. febr.1890, døbt den 13. juni i Vordingborg. Faddere var: forældrene, boghandler Peter Christian Olsen, hans datter Camilla og købmand Victor Olsen. Kaj blev konfirmeret i Sct. Matthæus kirke den 10. april 1904. I 1904 boede familien i Arkonagade 11, Kbh. V. Kaj Emanuel blev gift i 1918. Kaj Emanuels første kone var Karen Marie Nielsen født i Tersløse. Hun boede i Holmbladsgade 62 i 1916. I 1925 i Holmbladsgade 36 på samme adresse som sin svigerfar. I december 1965 boede Kaj på Dansborg Alle 8 i Hvidovre. Den 13. februar 1965 blev Kaj gift for anden gang på Københavns rådhus med Olga Frederiksen født Christensen, og begge boede på Gurrevej 31. Kaj Emanuel døde den 18. december 1966. Kaj blev 76 år. Kaj Emanuel fik i sit første ægteskab en søn Poul Blohm Olsen i 1920. Kaj Emanuel og Karen Marie blev skilt og Karen Marie indgik et nyt ægteskab med Magnus Jensen. Karen Marie og Magnus Jensen fik en søn Villy Jensen. I den forbindelse fik Poul Blohm Olsen navneforandring til Blohm Jensen. Poul Blohm Jensen og hans hustru Dagny fik en datter, Henni Blohm Jensen. Se familiefoto.

3). Ellen Olsen, født d. 16. sept. 1895, døbt 3. nov. 1895 i Vordingborg. Moderen bar barnet. Faddere: handelsagent John Blohm og hustru af Hamborg og købmand Victor Olsen af København. Ellen Olsen blev konfirmeret i  St. Matthæus kirke den 2. okt. 1910. Ellen blev gift med Martin Andersen. Læs notat om denne familiegren. Læs notat

Børn af Margrete: Tove, Erling og Henning Weile

Børn af Ellen Olsen: Birthe Andersen, gift med Svend Åge Pedersen

Om Christian og Ida: Christian var lærling hos Ulrik Møller i Holbæk fra 1873 til 1876. I 1880 var Christian Peter Valdemar boghandlerkommis i Middelfart og boede hos købmand Ludvig Theodor Gimbel (havde en søn med efternavn Weile) i Store Adelgade 23 (matr. nr. 91b). Som nygifte flyttede Christian og Ida fra Vordingborg til Hamburg. Christian og Ida boede mellem 1886 – 1890 på Burgerweiden Alle 4 i Borgfelde (en bydel i Hamburg). Alleen eksisterer ikke mere, men der ligger nu (2012) en Burgerweiden Strasse og nr. 4 er en skole af nyere dato.

De kom tilbage til Vordingborg i 1990. Den 18. oktober 1892 overtog han sin fars boghandel. Forretningen blev igen overdraget til Christian Peter Valdemars søster Camilla og svoger Frederik Thune i 1895. Fra 1. okt. 1895 var Christian Peter Valdemar ansat som bogholder i et forsikringsselskab i København.

Christian og Ida flyttede meget. I følge folketællinger boede de i 1896 i Ryesgade 112 A, 1.sal. I 1897 den 1. maj på Sortedams Dossing nr. 51, 2. sal. Fra 1900 i Godsbanegade 5. Margarete blev døbt - med biskoppens tilladelse - i Sct. Matthæus kirke 14 år gammel den 30. oktober 1902. Christian og Ida boede på daværende tidspunkt stadig i Godsbanegade 5, Kbh. V. De flytter herfra til Arkonagade 11, og bliver boende her indtil 1913. I 1913 er deres adresse registret til Istedgade 73, 4. sal. I 1914 bor Ida og hendes børn i Nansensgade 21B. I 1915 er deres adresse igen Istedgade 73, 4.

Folketællingen i 1916 fortæller, at de i det år bor på Frederiksvej 18, Kbh. F. lige overfor nr. 17, hvor deres datter Margrete og svigersøn Weile boede. Flytteriet stopper ikke her. I 1921 finder vi dem i Store Kongensgade nr. 68 i sidehuset på 4. sal. Ejendommen ejes af "Skand"di? Assurance Christian arbejder i selskabet som assurancefuldmægtig. Noget rod i familieforholdet og bopælsadresserne er der observeret, idet Christian Peter Valdemar i 1916 el. 24 (uden Ida) har adresse i Holmbladsgade 34 Kbh. S. En ny adresse er dukket op den 19. februar 2011. I følge Politiets Registerblade har han/de også en adresse fra 1921 til 1924 i Østersøgade 56 på 2.sal. Ejendommen er et bygforeningshus og ejes af frimærkehandler Rosen.

I 1916 boede Osvald Marius Leth Weile (søn af vores oldemor Dinas bror Osvald Carl Christian Leth Weile), og hans fraskilte mor Dorthea Marie Olsen, også i Store Kongensgade nr. 68. I 1864 boede vores tipoldefar Milius Weiles bror Frederik Ferdinand i Store Kongensgade 67, hvor han havde en slagterbutik.   

 

Her boede Christian og Ida i 1915

 

 

 

 

Ved Margrete’s og Carl Henrik Weile’s bryllup i 1915, boede Christian og Ida i Istedgade 73. I 1916 flyttede de til Frederiksvej 18, Kbh. F., sammen med børnene Ellen og Kaj. Christian arbejdede, som bogholder i Holmens Kanal 20, og tjente 1600 kr. i 1915. Senere flyttede Christian til Holmbladsgade 36, hvor han boede til sin død den 4. febr. i 1925.

Faddere ved Margretes dåb i 1902, var Christians bror handelsrejsende Ferdinand Victor Emanuel Olsen og hustru, Saxogade 4, 3sal th., samt fuldmægtig Fred-Ludv. Bang.

 

 

 

Generation 3: Lars Sørensen f. ca. 1748 og Anne Olsdatter Hwiid/Wiid/Wied f. ca. 1745 var Ane Cathrine Larsdatters far og mor (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles fire X tipoldeforældre). Stavemåden kan være forskellig: Wiid, Wied, Vied, Hvid og Hviid.

Lars Sørensen og Anne Olsdatter Wiid *(enke i 1766) blev trolovet den 24. marts 1768 og viet i Holmens kirke den 25. april. Lars Sørensen var matros ved 2. division 2 compani og havde soldaternummer 62. I 1769 fik de en søn der bliver døbt Hans Larsen. Faddere ved dåben var Cammerherre Bülow, grev Gottlieb Moltke, capt. Becker, madam Hansen (præstekone) og Regina Ulrick (sandsynligvis tysker). Madam Hansen var Anna Dorothea Muus der var gift med præsten Mouritz Hansen i Helligånds kirken fra 1763-1777.

I midten af 1770 blev matros Lars Sørensen bevilget et halvt hus i Ulvegaden 10 i Nyboder. Den anden halvdel bevilges Lars Haagensen matros nr. 84 ved samme compani. Lars Haagensen døde 50 år gammel i 1798.

Fra den 9. december 1769 og til den 5. oktober 1772 var Lars matros på fregatten ”Christiansøe” og var med i befrielsestogtet til Algier fra 1771 (af danske og norske fanger og slaver). Fra den 15. april 1773 til den 13. november samme år var han tilknyttet 4. division 2. compani, og matros på orlogskibet ”Prince Friderich” Lars Sørensen og Anne Olsdatter fik en søn i 1779, døbt Søren Larsen og en datter i 1783 Ane Cathrine Larsdatter. I dette år bor familien stadig i Ulvegade 10.

I 1787 boede Anne Olsdatter Wiid alene i Ulvegaden 10 med sine to børn. Søren Larsen på 8 år og Ane Cathrine Larsdatter på 5 år. I folketællingen fremgår det at Lars Sørensen er i slavearbejde på kongens befaling. Af hvilken årsag vides ikke, men det bekræftes i FT samme år, at han opholder sig som ærlig slave nr. 111 i Stokhuset.

*Note: Anne Olsdatter Hwiid blev enke ca. 23 år gammel den 27. marts i 1766. Hendes mand i første ægteskab var Hans Henrich (Andersen) Hegedahl. I 1765 fik de en datter der blev døbt Anne Marie (Hansdatter eller Hegedahl) i Helligåndskirken. På daværende tidspunkt boede de i Trompetergangen ved Ulfeldt Plads.

Fortsættes:

 

Generation 4: Ane Cathrine Larsdatter f. 1783 og Christian Sleÿert, var Nicoline Christiansdatter Falkenstjernes mor og far. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tre X tipoldeforældre). Ane Cathrines datter Nicoline blev født udenfor ægteskab. Obs! JF Lov om ophavsret. Nedenstående tekst eller dele heraf, må ikke kopieres og benyttes på andre internetsider, uden kreditering og tilladelse.

Ane Cathrine Larsdatter blev født den 10. januar 1783 og døbt i Holmens kirke den 16. januar. Faddere ved dåben var forældrenes gode naboer i Ulvegade nr. 10, matros i 2. Division 2. Compani: Lars Isacksen og hustru, samt Sara Hansdatter. Ane Cathrine Larsdatter blev konfirmeret den 31. marts 1799.

Den 13. august 1813 i Fredensborg Slots kirke blev Ane Cathrine Larsdatter 30 år gift med spillemand Hans Ludvig Falkenstjerne som adopterede Nicoline. Heraf efternavnet Christiansdatter Falkenstjerne. I vielsespapiret fremgår af en ukendt årsag, at Ane Cathrine hedder Sørensen til afternavn (far: Lars Sørensen), måske det kan have noget at gøre med, at Ane Cathrines far Lars Sørensen var idømt slavearbejde, og bragte skam over familien, eller bare degnens bestemmelse. Hans Ludvig Falkenstjerne blev født i Fredensborg i 1787. Han var søn af haarskiære Carl Christian Falkenstjerne f. 1750 i Skåne, og Anna Kirstine Zacharias f. 1755. De blev viet den 7. marts 1779 i Fredensborg Slots kirke. Carl Christian Falkenstjerne døde 62 år gammel i 1809 i Asminderød,

Ved folketællingen i 1834 boede Ane Cathrine Larsdatter og spillemand Hans Ludvig i Taarbæk. De var tit og ofte faddere og han forlover ved vielser og barnedåb i Taarbæk. Ane Cathrine Larsen døde den 15. maj 53/55 år gammel i 1836 i Adelgade matr. 298, Trinitatis Sogn. Vi formoder de flyttede fra Taarbæk i 1835. I 1840 bor Hans Ludvig nu alene med to hjemmeboende børn i Gothersgade i København 

Deres børn: 1). Nicoline født i København 1809 u/ægteskab. 2). *Carl Christian Hansen Falkenstjerne f. 26. april 1814. 3). **Hans Ludvig Falkenstjerne f. 6. februar 1816. 4). Lise Amalie Falkenstjerne f. 1819. 5): ***Carl Frederik Ludvig Falkenstjerne f. 11. juli 1820, Sletten Asminderød. 6): Juliane Marie Falkenstjerne f. 30. nov. 1822 i Søllerød. *Frederik Ferdinand Falkenstjerne f. 5. august 1824, Sletten Asminderød. Frederik Ferdinand døde 36 år gammel den 29. oktober 1861 i København. Han var far til Frederik Ferdinand Falkenstjerne født den 27. november 1854 i Vejle.

 *Carl Christian Hansen Falkenstjerne var hoboist og musiker ved Livjægerkorpset i Sølvgade. Han blev gift første gang med Johanne Marie Rolf i Trinitatis kirke. Hans andet ægteskab var med Ane Cathrine Sørensen fra Korsør. Carl Christians ældste søn CC Falkenstjerne var  overjæger og hornblæser i 22. infanteri regiment. Han deltog i krigen 1864 og døde kun 28 år gammel den 7. november 1864. Kilder: Falkenstjernernes slægtstavle.

**Hans Ludvig Falkenstjerne var løjtnant og toldassistent. Han blev født og døbt i Frederiksborg Amt i 1816. I 1853 blev han gift med Sophie Dorthea Green fra Næstved. I 1865 ansøgte hun om separation og i 1878 fik hun bevilget skilsmisse. Hans Ludvig døde samme år.

***Carl Frederik Ludvig Falkenstjerne deltog i krigen 1848-50. I 1852 var officer i "den Dansk-Vestindiske Milits". Han var 67 tommer høj, blå øjne og havde blondt hår. Han blev gift med Marie Anna Dorthea van Wiit i Flensborg den 9. oktober 1837., død 12.2 1907 på Frederiksberg. Hun var datter af skibsreder Christian van Wiit i Flensborg. Kilder: Christian Falkenstjerne Beck.

Deres yngste søn *F. F. Falkenstjerne (Milius Weiles ven og kollega) F.F.F blev gift første gang med Christine Magrethe Kaysen den 27. juni 1849 i Vejle. Anden gang med Anne Sophie Feddersen. De fik en søn (døbt samme navn). Denne søn Frederik Ferdinand Falkestjerne blev født den 27. november 1854 og døbt den 1. januar 1855 i Vejle. Han blev student på Herlufsholm i 1872. Fra 1874-76 var han huslærer hos digteren Hostrup i Hillerød. Cand. theol. i 1880, og folketingsmand for Vejlekredsen 1887-95. Sognepræst i Hornslet 1895. Ane Cathrines og spillemand H. L. Falkenstjernes barnebarn Frederik Ferdinand døde i Hornslet den 18. december 1896. I 1884-95 udgav han tidsskriftet "Tidens Strøm". Han  blev gift (1881 i Jersie) med Henriette Juliane Fritz, datter af  pastor Fritz på Frederiksberg.

Ane Cathrines barnebarn: Frederik Ferdinand Falkenstjerne

I 1848 boede Ane Cathrine Larsdatters barnebarn Ane Cathrine Møller 18 år gammel (gift Weile) samme år i Ovengaden Over Vandet 181/184? på Christianshavn. På samme adresse boede fadderfamilien Lars Isacksen (mormor Ane Cathrine Larsdatters gudfar og gudmor ved hendes dåb i 1783). Ifølge FT. i 1850 er vores tipoldefar Christian Milius Weile, 26 år gammel og hoboist (musiker) ved den kongelige livgarde til fods. Han og Ane Catherine Weile/Møller (Nicoline Falkenstjernes datter) bor på det tidspunkt i Aabenraa matr. 244 i stuen. To andre hoboister ved livgarden var sønner af Ane Cathrine Larsdatter og spillemand/musikus Hans Ludvig Falkenstjerne: Frederik Ferdinand og Carl Christian Falkenstjerne, som var Milius Weiles kollegaer. Det var sandsynligvis disse to brødre Falkenstjerne der formidlede Milius Weiles ægteskab med Ane Catherine Møller. Carl Christian Falkenstjerne bor også i Aabenraa i 1850.

Fortsættes: med bl.a. et notat om efterkommere Falkenstjerne efter vores fire gange tipoldemor Ane Cathrine Larsdatter: hendes barnebarn præsten og politikeren Frederik Ferdinand Falkenstjerne og hendes oldebarn litteraturforskeren Vagn Falkenstjerne m.fl.

 

Læs om Frederik Ferdinand Falkenstjerne her: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/F._F._Falkenstjerne

Og om hans søn Vagn her: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litteraturforsker/Vagn_Falkenstjerne

 

 

Generation 4: Christian Møller, f. 1766 og Ellen Rasmusdatter f. 1763 var Rasmus Christian Møllers far og mor (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tre gange oldeforældre). I folketællingen 1801 boede de i et hus i Gentofte, Ordrup.

 

Generation 5: Rasmus Christian Møller f. 1799 og Nicoline Christiansdatter Falkenstjerne f. 1809 var Ane Cathrine Møllers far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptipoldeforældre).

Rasmus Christian Møller blev født i 1799 og Nicoline Christiansdatter Falkenstjerne (slægtsfredsbarn) blev født uden for ægteskab den 22. oktober 1809 og døbt i Holmens kirke den 5. november. Hendes far Christian Sleÿert (måske Ploÿert) var matros og vedkendte sig faderskabet. Hendes mor boede i Timiangade i Nyboder og fadderene var: jordemoderen Karen Jørgensen, hosekræmmer Kiær, Møller, Steenberg, Friderichsen og Voigt. Nicoline blev konfirmeret i Søllerød i 1823. Disse tiptipoldeforældre blev viet den 10. maj 1827 i Kongens Lyngby, Taarbæk, (opslag 197) Hans Ludvig Falkenstjerne var forlover for bruden. I 1834 boede de i et hus på Ladegårds Land, Jægersborg 8 i Gentofte . Rasmus Christians bror Hans Thor boede i samme by i samme år.

Vores to gange tipoldemor Nicoline Christiansdatter Falkenstjerne fik en søn i 1835, født udenfor ægteskab i København med en Carl Vilhelm Esau. Sønnen blev døbt samme navn. Herefter findes intet om Nicoline, endnu!, men vi formoder hun blev skilt fra Møller i 1834-35. Sønnen Carl Vilhelm kom i privat pleje. I 1855 er han fabriksarbejder og opholder på Ladegården i København.

 

Generation 4: Ole Olsen

Generation 5: Ole Olsen Weyle (Weile) og Maren Kirstine? Christensdatter begge født i ca. 1763 var Rasmus Christian Weiles far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptiptipoldeforældre).

Ole og Maren blev viet i Garnisons Sogn  i 1789. I FT 1801 boede Ole og Maren Kirstine? i Lille Amagergade matr. 337. Christianshavns Kvt. Rasmus er 8 år. Ole Olsen Weyle var arbejdsmand. Ole døde sandsynligvis den 3. august 1833 på Frederiksberg.

 

Generation 3: Jens Christensen Smidt og Charlotte Sophie Simonsdatter Mørch var Karen Sofie Jensdatters far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 4 x tipoldeforældre).

Jens Christensen Smidt og Charlotte Sophie Simonsdatter Mørch blev trolovet og viet i Store Heddinge, Præstø Amt i februar/maj måned i 1763/64. Deres datter Karen Sophie Jensdatter blev født og døbt i Store Heddinge i 1765.

Generation 3: Bendt Hansen og Christine Pedersdatter var Anders Bendtsens far og mor (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles 4 x tipoldeforældre).

Bendt Hansen var smed. Han og Christine/Kirsten Pedersdatter blev viet den 16. januar i Store Heddinge i 1761, før de fik deres første barn Anders Bendtsen i samme år.

 

Generation 4: Anders Bendtsen f. 1761 og Karen Sophie Jensdatter f. 1765, var Dorthea Sophie Bendtsen far og mor (Torben K. Olsens og Mogens Weiles tiptiptipoldeforældre).

Anders Bendtsen blev født i Store Heddinge i 1761 og Karen Sophie Jensdatter i 1765. De blev viet i St. Heddinge den 17. nov. 1784. Anders Bendtsen var arvlsbruger og i 1787 boede familien med tre børn i Adelgade 84 i Store Heddinge by. Karen Sophie døde 47 år gammel i Store Heddinge. Anders Bentsen døde i St. Heddinge den 23. nov. 1831.

Generation 6: Rasmus Christian Olsen Weile f. 1794 og Dorthea Sophie Bendtsen f. 1794 var Christian Milius Weiles far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptipoldeforældre).

Rasmus Christian Weile født i juli 1794 og døbt den 20. august i Vor Frelser kirke på Christianshavn. Faddere var bl.a. brødrene og rebslagersvendene Iver og Peter Engelgreen. Rasmus Christian døde 48 år gammel den 3. august 1842. Han blev begravet den 7. august på Frederiksberg. Dorthea Sophie Bendtsen blev født i 1794 i St. Heddinge og døbt den 22. januar 1795. Dorthea døde den 13. august 1853, 59 år gammel. Hun havde en tvillingesøster Anne Marie der døde som spæd. Slagtersvend Rasmus og Dorthea blev viet i Vor Frelser Kirke den 18. maj 1819. Forlovere var Rasmus far arbejdsmand Ole Olsen Weyle og rebslagersvend Sejer Iversen, Dronningensgade matr. 205. Dorthea og Rasmus Weile boede i Lille Søndervoldstræde i 1819 da de blev gift, og på samme adresse da deres datter Laura Mathilde blev døbt i 1822. Begge piger blev døbt i Vor Frelser kirke.

Rasmus Christian Weile, blev senere slagtermester og havde en forretning på Værnedamsvej 9, Kbh. I 1845 boede Dorthea Sophie, enke, og hendes datter Laura Mathilde på 23 år, sønnerne Frederik Ferdinand og Christian Milius Weile, på hhv. 21 og 19 år på Vesterbrogade 54. Christian Milius er elev på den Kgl. Firtrinskole i Kbh., og Rudolph var i lære som konditor og boede hos sin læremester. I 1850 er Dorthea Sophie flyttet til Adelgade og hendes datter Laura Mathilde har fået en datter Augusta Dorthea, udenfor ægteskab.

Børn: Rasmine Henriette Weile født den 13. juni 1819 på Christianshavn. Laura Mathilde Weile født den 13. dec. 1821 på Christianshavn. Christian Milius Weile f. 1824. Frederik Ferdinand Weile f. 1827, død i 1875. Rudolf Fritz Weile f. 1829, Martin August Weile f. 1830 og Ernst August Weile f. 1833 døde 3/4 år gammel på Frb. Fadder var bl.a. Madam Bülow. Alle sønner i København Frb.

Christian Milius Weile blev musiker i livgarden. Frederik Ferdinand slagter som sin far og Rudolph Fritz blev bager. Frederik Ferdinand blev gift med Theresia Augusta Nielsen i 1858. Theresia blev født den 29. august 1822 og var datter af skriver Peter Nielsen og Dorthea Marie Knøppel.  Ægteskabet var kort, idet Theresia allerede dør af en mavesygdom den 20. juni 1858 kun 35 år gammel, om der var børn i ægteskabet vides ikke.

I 1858 boede Frederik Ferdinand og Theresia i Gothersgade 141. I 1864 havde Frederik Ferdinand en slagterbutik i Store Kongensgade 67, og i samme år indgik han et nyt ægteskab med Hansine Wilhelmine Kaas. Hansine var 23 år og boede på Vesterbrogade 44. Forlover ved vielsen var Hansines onkel Børge Magnussen, gift med Elisabeth Kaas Knabrostræde 4, Kbh. Hansine Kaas blev født på Bornholm i 1840 og var datter af Anders Hansen Kaas og Sophie Wilhelmine Kofoed Dam på Bornholm. Hansines mor blev født i Ruske Sogn i 1819 og døde i 1845. Anders Hansen Kaas og Sophie Wilhelmine Kofoed Dam blev gift på Bornholm i 1839.

Martin August Weile blev sadelmager og gift med Marie Elisabeth Wulff, født Petersen i 1856. I 1870 boede de i Store Kongensgade 67, samme adresse hvor Frederik Ferdinand Weile havde en slagterbutik.

Dette afsnit er opdateret den 4. september 2010

 

Læs om andre med efternavnet Weile

 

Generation 7: Christian Milius Weile f. 1824 og Ane Cathrine Møller f. 1830 var Dina Jutta Herthas far og mor (Torben K. O. og Mogens W. tipoldeforældre).     

Christian Milius Weile, var musiker i den Kongelige Livgarde, og blev født d. 29. juni 1824 på Frederiksberg. Milius døde 66 år gammel den 17. maj 1891. Han blev begravet den 24. maj på Garnison Kirkegård. Hans opholdsadresse var Nyhavn no. 31. Ane Cathrine Møller blev født i Ordrup den 19 sept.1830. Ane Cathrine blev indlagt på St. Johan Stiftelsens Sygehus i august 1903. Hun døde samme sted eller i (Klosterstræde 14) den 11. september. Ane Cathrine blev begravetGarnison Kirkegård den 15. september. De blev viet i Frelser kirke den 24. november 1848. Christian Milius var søn af slagtermester Rasmus Christian Weile og Dorthea Sofie Bentzen på Frederiksberg.

Af notater udarbejdet af Kgl. Kapelmusicus Hans Fulling i 1993 fremgår det, at Christian Milius Weyle, også har violin som instrument, at han var forblæser ved Livgarden og komponist. Endvidere er det oplyst at Milius var Hoboist af 2den Klasse med løbe No. 8., at Christian Milius Weile, i en alder af 36 år, tilgik Livgarden 1. februar 1852, med capitulation (kontrakt) til 14. juni 1860, tjente fra den 25. marts 1849. (Han kan således have været ved en anden enhed end Livgarden til fods 1849-1852). Hoboisterne er i nummer ved Livgardens 1. Kompagni. Det fremgår endvidere, at hoboist Weyle er gift og bor i byen (ikke på kasernen).

Ane Catherine Møller var datter af havfisker mm. Rasmus Christian Møller f. 1799 og Nicoline Christiansdatter Falkenstjerne f. 1809. Disse tiptipoldeforældre blev viet den 10. maj 1827 i Kongens Lyngby, Taarbæk, (opslag 197). Nicoline var 18 år og i tjeneste hos gæstgiver Lars Andersen i Tårbæk. Forlover for bruden var Hans Ludvig Falkenstjerne. I 1848 boede Ane Cathrine Larsdatters barnebarn Ane Cathrine Møller 18 år gammel (gift Weile) samme år i Ovengaden Over Vandet 181/184? på Christianshavn. På samme adresse boede fadderfamilien Lars Isacksen (mormor Ane Cathrine Larsdatters gudfar og gudmor ved hendes dåb i 1783). Der er ingen tvivl om, at Ane Cathrine Møller, gift Weile var religiøs. Det fremgår bl.a. ved hendes tilknytning til Metodistkirken, hvor hun blev optaget som medlem den 3. november 1869. Hendes mand (vores tipoldefar Milius Weile) og flere af deres børn har også haft en hvis tilknytning. Se medlemmer af Metodistkirken. Ane Cathrine Weile blev udelukket af menigheden den 24. februar 1877.

Ane Catrine og Milius Weiles børn:

1). Jean Louis Carl Emilius Weile f. 4. marts 1857 i Løngangsstræde. matr. 455, døbt 19.sept. 1858 på Frederiksberg. Han fik en søn i 1884, som hed Karl Kristian. I 1886 Knud Weile. Knud Weile blev gift med Ketty Frederikke Lovise Løvgreen, som var tipoldebarn efter kong Christian 6's diamantsliber Johannes Wildt i Frederiksværk.

2). Osvald Carl Christian Leth Weile f. 5. aug. 1861 på Bülovsvej 13, døbt i Garnisons kirke den 18 december.   

3). Anna Camilla Marthilde Augusta Weile f. 24. juni 1858, døbt 2. sept. 1858 på Frederiksberg.

4). Anina Lethine Caroline Weile født den 12. april 1860 og døbt den 19. aug. 1860 i Or Den Herre Zebaoths Kirke, Garnison Sogn, Kbh.

5). Julius Sebastian Weile født ca. 1866/67. Julius Sebastian er 13 år ved folketællingen i 1880 i Møntergade.

6). Niels Frode Ingemann Weile f. 26. febr. 1869, døbt i Jerusalemskirken 9. april. I 1887 var Niels Frode i lære som smed. Han døde 19 år gl. i 1888.

7) Dina Hertha Jutta Weile, født den 6. april 1870 og døbt den 15. maj 1870 i Metodist kirken (Jerusalemskirken) i Rigensgade i København. Dina døde 65 år gammel den 20. august 1935 i Ganløse, Sjælland.

Om Christian Milius Weile og Ane Catherines børn og børnebørn, og deres datter Dina: Læs notat

Ifølge FT. i 1850 er Christian Milius Weile, 26 år gammel og hoboist (musiker) ved den kongelige livgarde til fods. Han og Ane Catherine bor på det tidspunkt i Aabenraa matr. 244 i stuen. To hoboister ved livgarden, sønner af spillemand og musikus Hans Ludvig Falkenstjerne: Frederik Ferdinand og Carl Christian Falkenstjerne var Milius Weiles kollegaer, og formidlede sandsynligvis Milius's ægteskab med Ane Catherine. Carl Christian Falkenstjerne bor også i Aabenraa i 1850.

Fra ca. 1854 til 1867 bor familien Milius Weile på Bülowsvej matr.13 d, Kbh. F. (overfor Landbohøjskolens arealer fra 1858). Læs notat. Se dokumenter

Christian Milius Weile købte matr. 13-d i 1854, og fik skøde på grunden i 1856. Milius solgte grunden til en inspektør Haarløv i 1867. Skødet er tinglyst i Søndre Birks skødeprotokol 2 O 442 (på Landsarkivet). Med sammenligning af gamle og nye matrikelkort - kan adressen nu i 2007 sættes til Bülowsvej 34-36.

I folketællingen i 1860 fremgår, at Milius og Ane Cathrine havde en plejedatter/niece født udenfor ægteskab på 15 år: Gusta Dorthea Rudolphi fra Hellebæk. Gusta Dorthea Rudolphi var datter af Milius Weiles søster Laura Mathilde Weile og Niels August Rudolpi f. i Kbh. 1824. De havde også en tjenestepige Marie Caroline på 17 år.

I 1853 rammes København og boligområderne omkring Aabenraa af en voldsom kolera-epidemi.

I 1859 opførtes på Rolighedsvej 23 "Københavns Sygehjem". Sygehjemmet skulle efter den store koleraepidemi give kronisk syge fra middelstanden en bedre mulighed for pleje, uden at de kom på fattigforsorgen).

Læs Den Kongelige Livgardes historie

 

 

 

 

Grundlovens fader Frederik den 7 kendte vores tipoldefar og hans familie.

       

           Den Kgl. Livgarde til fod ved slaget ved Isted 24. juli 1850.

En baggård i Åbenrå i 1885

Dokumentation: FT 1885

Aabenraa i 1900

I 1885  boede Christian Milius Weile og Ane Catherine: nu henholdsvis 60 og 54 år gamle i Aabenraa 7, sammen med deres børn Anna Caroline Letine Weile på 24 år. Niels Frode Ingemann Weile, 14 år og Dina Hertha Jutta Veile på 15 år. I 1887 og i 1890 bor familien i Holbergsgade 15, Kbh.

Dette afsnit er opdateret den 4. september 2010

 

Generation 5: Anders Olsen og Andreasdatter var Carl Andreas Andersens (6 nedenfor) far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptiptipoldeforældre).

 

Generation 6: Carl Andreas Andersen født i 1793 i Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Halsted Sogn. Døbt den 24. mar. 1793 i Halsted Kirke. Han døde? Han blev gift med Maren Nielsdatter den 4. juni 1814 i Maribo Amt, Lollands Nørre Herred. Nordlunde Sogn. Carl Andreas Andersen og Maren var Sara Carlsdatter's (gift Baasch), far og mor. (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tiptipoldeforældre).

Slaget ved Isted 1850  -  Krigen 1864 af Erik Rønnebech

 

Generation 7: Carl Friederich Baasch blev født i Gettorp i Slesvig den 2. juni 1840. Sara Carlsdatter blev født den 11. maj 1834 i Nordlunde Sogn på Lolland var Carl Henrik Baaschs far og mor (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles tipoldeforældre).

Se familiedokumenter: klik her. Se familiefoto: klik her:

 

Generation 8: Carl Henrik Baasch og Dina Jutta Hertha Weile var Carl Henrik Weiles far og mor (Torben Koefoed Olsens og Mogens Weiles oldeforældre).

      Link til kirken.

Carl Henrik Baasch blev født den 13. maj. 1863, og døbt den 2. aug. 1863 i Præstø Amt, Mønbo Herred, Magleby Sogn. Død den 12. maj 1949 i Århus, begravet i Brabrand. Carl Henrik Baasch var karetmagersvend. Han flyttede til Randers med sin far og mor i 1867. Gift (1x) med Maren Kirstine Baasch med hvem han fik to (3) børn: Laura og Johan Daniel Baasch. Gift (2x) med Thora Sørensen født i Gerlev i 1877. Carl Henrik Baasch boede på Christiansvej 27 i Århus da han døde.

Dina Jutta Hertha Svendsen f. Weile. Hun blev født den 6. april 1870 og døbt den 15. maj1870 i Metodist kirken. Hun var datter af Hoboist ved Livgarden til fods, Christian Milius Weile. Dina blev gift med kontorist Carl Ferdinand Svendsen i 1887, 17 år og med Kgl. bevilling. Carl Ferdinand var 19 år. Dina fik en datter Oda Svendsen f. 1887 og en søn Christian Emilius Svendsen f. 1889.

Børn med Carl Henrik Baasch: Carl Henrik Baasch og Dina fik tre børn. 1). Carl Henrik Weile, blev født den 30. dec.1892 i København. Carl Henrik fik sin fars fornavne. Carl Henrik døde den 27. november 1953. 2). Evald Christian Sophus Weile blev født den 26. maj 1895. Edle Sara Johanne Weile blev født den 20. oktober 1896 i Randers. Carl Henrik Weiles sidste bopælsadresse var Adelgade 31 st./tv.

Om Christian Milinus Weile og Ane Catherine Møller. Christian Milinus var søn af slagtermester Rasmus Christian Weile og Dorthea Sofie Bentzen på Frederiksberg. Ane Catherine Møller, Dinas mor, var datter af Havfisker R.C. Møller og Nicoline Falkenstjerne  i Ordrup. Dina blev enke kun 22 år gl. Oplyst i kirkebog ved sønnens bryllup i Kristkirken, Kbh. i 1915. Dina var håndarbejderske, senere omrejsende husbestyrerinde. I 1885 bor hun hos sine forældre i Aabenraa nr. 7, Kbh. I 1892 boede hun og C. H. Baasch i St. Pederstræde 32. I 1915 bor hun alene i Fredericiagade 86. Hun flyttede til Struer i 1932. Dinas onkel Rudolph Fritz Weile blev i 1866 dømt for bigami.

Læs om slægten Scavenius og Klinthom Slot.

 

Om Carl Henrik Baasch’ forældre vides: 

Carl Friederich Baasch: blev født i Gettorf i Tyskland den 2. juni 1840. Han blev gift med Sara Johanne Carlsdatter født den 11. maj 1834 i Maribo Amt. Lollands Nørre Herred, Nordlunde Sogn. I 1863 boede parret på Stengården opført i 1803 af godsejer Peder Brønnum Scavenius i Busene på Møn. Carl Friederich Baasch var mejeribestyrer på Klintholm mejeri. Stengården er i dag indrettet som hotel med mulighed for bondegårdsferie. Han flyttede til Randers i 1867 og døde i Hald 25. maj 1919. Carl Friederich Baasch forældre vides næsten alt. om.  Læs dansk notat Deutsch notat - EnglishSe foto. Læs dokumenter.

Link til Baasch'ernes stamtavle i Tyskland

   

 

           Stengården ved Busene på Møn  

Klik på billedet og se Møns kulturarv, Klintholm.

Sara Carlsdatter: blev født den 11. maj 1834 i Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Nordlunde Sogn, døbt den 13. juli. Hun blev konfirmeret i 1848 og vaccineret den 29. juli 1841 af Møller. Sara Carlsdatter var datter af Carl Andreas Andersen født i 1793 i Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Halsted Sogn. Døbt den 24. mar. 1793 i Halsted Kirke. Han døde? Han blev gift med Maren Nielsdatter den 4. juni 1814 i Maribo Amt, Lollands Nørre Herred. Nordlunde Sogn.

Sara havde 4 søskende, der døde med få dages mellemrum i februar 1825. Alle fire blev begravet den 27. feb. 1825 på Nordlunde Kirkegård. 

           Klintholm Mejeri ved Busene 

 

Sara og Carl Friederich Baasch’s børn:

Carl Henrik Baasch blev født den 13. maj1863, og døbt den 2. aug. 1863 i Magleby, Møn. Død 12. maj 1949 i Århus, begravet i Brabrand.

Elisabeth Henriette Marie Baasch blev født den 5. mar. 1868. Død den 19.11.1932 på Randers Sygehus.

Thora Elevnora Klaudine Baasch blev født den 17. apr. 1870. Døde den 8. august 1945 på Grenå Sygehus, begravet på Anholt. Gift med: enkemand Stephan Stephansen på Anholt. 2 børn Anna og Carla.

Laura Johanne Louise Baasch blev født den 9. jan. 1872. Døde den 3. juli 1951. Gift med Rasmus Stephansen på Anholdt. Rasmus døde den 3. juni 1963. Begge er begravet på Anholt. Laura og Rasmus fik fire børn: Duvald, Richard, Gundhild og Hartvig Stephansen.

Kristian Vilhelm Baasch blev født den 25. jan. 1874. Døde den 29. april 1946 i Hald. Han blev gift med: Ellen Olsen fra Sjællands Odde. 2 børn: Charles og Max Baasch.

Mathea Katrine Augusta Baasch blev født den 7. maj 1876. Døde i Gladsaxe den 10. juni 1956. Gift med Rasmus Pedersen på Anholt. Tre børn.

Sophus Frederik Baasch blev født den 28. apr. 1878. Døde den 12. juni 1956.  Boede på et tidspunkt i Holbæk. Ham der skrev slægtsregister. Gift med enke Helga Pedersen f. Jensen fra Bogø. Helga døde den 19. april 1945. Begge begravet på Anholt. Sammen fik de en søn, Evald Baasch f. 1904, død 1946. Se foto af familien Baasch

I slægten har også været en "heks"

 

Generation 9: Carl Henrik Weile og Margrete Olsen var Tove, Henning og Erling Weiles far og mor (Torben Koefoed Olsens mormor og morfar og Mogens Weiles farmor og farfar).

Margrete Emilie Victoria Amalie Olsen blev født i Hamburg den 26. april 1888, og døbt den 30. oktober 1902 14 år gammel i Skt. Matthæus kirke i Kbh. Margrete døde 16. juli 1963, bisat fra Sundby Kirke den 21. juli. Hun var datter af Christian Peter Valdemar Olsen og Ida Olsen født Blohm. 18 år gammel var Margrete tjenestepige i Ny Vestergade 1 hos forhenværende skibsfører ved DFDS Gustav Sørensen og familie.

I 1911 var hun stue- og tjenestepige hos enke Anne Margrethe Heiberg født Brodersen i Nordre Frihavnsgade 26. Hun var enke efter apoteker og justitsråd Hans Leganger Heiberg der døde i 1907. Familien kom fra Ringkøbing til København i 1905. Deres søn Erik var gift med Ella Christina Dyberg gift Heiberg.

Margrete var gift med tømre Carl Henrik Weile f. 1892 og hun blev døbt den 4. februar 1902. Carl Henrik døde den 27. november 1953. Carl Henrik Weile var søn af karetmagersvend Carl Henrik Baasch og håndarbejderske enke Dina Jutta Hertha Svendsen f. Weile i 1870. Carl Henrik Weile og Margrete Olsen blev gift i Kristkirken Kbh. V., den 17. januar 1915.

Før ægteskabet i januar 1915 boede Margrete i Hedebygade 24, Kbh. V. Carl Henrik Weile i Eskildsgade 15 og fra 1. maj også Margrete. Ved folketællingen i 1916 bor de og lille Tove i Istedgade 104 Kbh. V. Den 15. februar 1916 flytter de til Frederiksvej 17, Kbh. F. Margrete flyttede fra Frederiksvej 17 den 1. februar 1942- proforma - til Helgolandsgade 16, 5. Hendes søn Erling og Gudrun og hendes søn Ib Werther boede her på daværende tidspunkt, Bent boede hos sin far i Baldersbrønde. Mogens bliver født i Helgolandsgade den 26. febr 1942. Margrete boede uofficielt sammen med sin mor Ida i Skydebanegade 12. I 1944 bor bygningssnedker Carl Henrik på Finsensvej 91. Han har telefon nr. Damsø 4889 u. I 1946 flyttede han til Rolfsplads nr. 25 Kbh. F.

 

Børn: 1). Tove Ellen Margrete Weile, Gift Koefoed Olsen blev født. 25. oktober 1915 på Rigshospitalet.

Børn af Tove Ellen Margrete Weile og Hans Egon Koefoed Olsen:

Hans Kristian Koefoed Olsen f. 19. april 1942 og Torben Koefoed Olsen f. den 31. dec. 1945

2). Erling Henrik Weile f. 29. juli 1917. Barn af Erling Henrik Weile og Gudrun Weile: Mogens Erling Weile, f. den 26.feb. 1942

3). Henning Weile f. 28. dec. 1918, gift med Anna Røddik fra Hammel. Børn af  Anna og Henning Weile:  Inger Margrete Røddik Weile og Hanne Maren Røddik.

 

 

Mogens og Torben besøger Skydebanegade 10 i 2006

Om Margrete og Carl Henrik:

Efter sin mor død i 1945 boede Margrete i mange år alene i en lille stuelejlighed i Skydebanegade nr. 10. Margrete gjorde rent på Amager Banen. Hun flyttede fra Skydebanegade til en beskyttet bolig i Sundparken på Amager. Her boede hun til sin død i 1963.

Tømrer Carl Henrik arbejdede i militæret i 1916. I 1922 – 1924 som tjener på Amerika båden Frederik den 8. Se besætningsliste 1922. På et tidspunkt var han indehaver af en tøjbutik i København. Han blev skilt fra Margrethe i 1930. I 1939 boede han på Phillip Schousvej 44, tlf. Gothåb 5820 u. I 1944 bor Carl Henrik på Finsensvej 91. MW har - ledsaget af sin far - set ham een gang i 1948. Det var udenfor et lille kælderværksted på Nylandsvej Kbh. F. Han boede på daværende tidspunkt på Rolfs Plads nr. 25. Fra 8. januar 1952 til 27. nov. 1953 bor han i Adelgade 31 st./tv.

 

 

Læs om andre med efternavnet Weile

Generation 4: Niels Nielsen og Mette Rasmusdatter var Mogens Weiles tiptiptiptip-oldeforældre og Rasmus Nielsens forældre.

   Oprettet den 28. maj 2013.Kort over slægtens fødesteder

 

Niels Nielsen født i ca. 1711 og Mette Rasmusdatter født i ca. 1722. I 1787 boede de i Tjereby i Vor Frue Sogn i Roskilde Amt. Niels var 76 år og Mette 65 år, og deres børnebørn Malene på syv år og Kirsten Rasmusdatter på ni år boede hos dem. Se: FT. 1787. En forklaring på, hvorfor børnene var anbragt her, kan sandsynligvis være, at deres søn Rasmus Nielsen og hans kone ernærede sig som landstrygere og/eller  forfaldet arbejde på forskellige gårde og husmandssteder på Roskilde egnene, eller at  konen var død, eller Rasmus Nielsen var indkaldt til militærtjeneste.

Se: påbegyndt notat og kortet i stor størrelse.

 

Generation 5: Rasmus Nielsen var Mogens Weiles tiptiptipoldeforældre og Malene Rasmusdatters far.

Rasmus Nielsen boede i 1781 i Vor Frue Sogn i Roskilde. Det er uvist, hvor han og hans kone befandt sig efter 1781, men hans forældre var Niels Nielsen og Mette Rasmusdatter. Se: FT. 1787. Her er det noteret, at børnene er deres søns døtre.

 

Generation 6: Anders Nielsen og Malene Rasmusdatter var Mogens Weiles tiptipoldeforældre og Stine Andersdatters far og mor.

Opdateret den 28. maj 2013.

Malene Rasmusdatter var datter af Rasmus Nielsen. Malene Rasmusdatter blev født i 1781 den 15'ende søndag efter trinitatis i Skalstrup Sogn i Roskilde. Gudmødre var: Ole Pedersens Datter: Ingeborg og Ane Sophia. Fadderne var: Ole Pedersen, Ole Andersen og Mads Pedersen.

Malene Rasmusdatter blev viet i Karlslunde kirke i 1807 med Anders Nielsen der sandsynligvis var svensker. I ægteskabet var der flere børn. I 1807 fik de en datter 1).: Ane Marie, døbt den 12. april i Karlslunde kirke. 2).: Karen sandsynligvis født og døbt i Herstedøster/vester den 11. april i 1810. 3.: Peder Andersen født den 20. april i 1813 på Tuteins Gård (Edelgave Gods) i Smørum. Peder døde et halvt år gammel den 24. november på vejen imellem Vindinge og Tjereby ved Roskilde og blev begravet den 29. november på Veddinge kirkegård i 1813. *Dødsfaldet blev først noteret og attesteret af Pastor Broager i Reerslev den 16. maj 1814. 4).: Kirsten født den 8. september og døbt i kirken i Havdrup den 10’ende i 1815. 5).: Stine Andersdatter født i 1819. (tipoldemor). Året efter den 23. december 1820 døde Anders Nielsen i Kirkerup og Malene stod alene tilbage med fire børn.

*Vedrørende notat i kirkeblad ved Peders fødsel og død er yderligere anført, at forældrene opholdte sig: ”som inkognitus (ukendt) i Smørum Ovre på Tuteins Gård (Edelgave Gods) og efter barnets fødsel ?? rejste videre” Endvidere i opslag 161 i alm. jævnførelse: fremgår om forældrene: ”det var noget landstryger par eller pak”.

Begge Stines storesøstre Ane Marie og Karen Andersdatter blev konfirmeret på den samme dag den 10. april 1825 i Ågerup kirke.

Kirkerup kirkeDen 19. februar 1826 blev enke Malene Rasmusdatter 41 år gammel gift anden gang med Hans Sørensen i Kirkerup Kirke. De fik en datter der blev født den 9. juni 1826. Hun blev døbt Mette Kirstine Hansdatter i Kirkerup kirke.

I 1834 bor Malene og Stine og hendes halvsøster Mette på "Hospitalet" som var et fattighus i Kirkerup. Den 20. marts i dette år flyttede Malene med sin nye mand Hans Sørensen til Sengeløse Sogn. Malene er 47 år og Hans Sørensen er kun 30 år. Hans Sørensen var tjenestekarl og røgter på Heinstrupgård hos gårdmand Peder Andersen i Gundsømagle, hvor også Malene arbejdede. Ifølge folketælling i 1845 er Malene vendt tilbage til fattighuset i Kirkerup. I årene mellem 1845 og ? dør Hans Sørensen og Malene bliver enke for anden gang. I 1860 bor hun og hendes ældste og ugifte datter Ane Marie Andersdatter på 52 år på samme adresse i Kirkerup.

Malene Rasmusdatter blev født af fattige forældre og døde fattig 83 år gammel den 5. juli 1865 i Kirkerup.

 

Generation 6: udlagt barnefader gårdmand Niels Nielsen i Borup-Kimmerslev og ugifte Ane Pedersdatter var Mogens Weiles tiptipoldeforældre og Niels Nielsens far og mor. Niels Nielsen blev født og døbt den? 1811 i Borup-Kimmerslev, Ramsø Roskilde Amt.

 

Generation 6: Hans Hansen var Mogens Weiles tiptipoldefar og Ane Marie Hansdatters far. Ane Marie blev født i Bjæverskov i 1813.

 

Generation 7: Peter Petersen og Stine Andersdatter var Mogens Weiles tipoldeforældre og Johanne Pedersdatter far og mor.

Stine Andersdatter var datter af Anders Nielsen og Malene Rasmusdatter i Kirkerup. Stine blev født den 23. maj 1819 i Kirkerup og døbt i kirken den 31. maj. Stines Gudmor var madam Ladebye af Østrup og faddere var Jørgen Thomsen, (gift med Stines storesøster Karen), Maren Hansen, Hans Jensen og Gunhild Sørensen, alle af Kirkerup Sogn.

Madam Ladeby jordemoder var Johanne Charlotte Egelund, som var gift med stolemagermester Jens Andersen Ladeby i Kirkerup. Madam Ladeby havde en datter født udenfor ægteskab og døbt Mette Johannesdatter f. 1816.

Stine blev vaccineret den 20. juli 1820. Hun blev konfirmeret den første søndag efter påske i 1834 samme sted. 18 år gammel den 2. november 1837 forlader Stine sin fødeby og flytter til St. Jørgensbjerg Sogn. Det vides at Stine i 1840 var tjenestepige på en  gård i Store Valby, at hun 26 år gammel den 11. maj i 1844 flyttede fra Herringløse til Aagerup. Stine og Peter blev gift i Aagerup i 1847. Se folketællingen i Aagerup den 2. februar 1860. Stine og Peter boede stadig i Aagerup i 1880.

Stine og Peters datter = min oldemor Johanne Pedersen (4) 6. marts 1854 havde flere søskende og alle blev født og døbt i Ågerup:

1): Lars Pedersen født den 24. august 1849 og døbt den 28. oktober i kirken i Ågerup. Gudmor og faddere var: gårdmand Anders Jensens hustru Mette Rasmusdatter, gårdmand Anders Jensen, Lars Olsen, Peder Olsen og Peder Larsen alle af Ågerup.

2): Ane Pedersdatter født den 6. juni 1851 og døbt den 26. januar 1852. Gudmor Mette og faddere var: gårdmand Anders Jensen og Lars Olsen, gårdmand Christian Hansen og tjenestekarl Ole Pedersen, alle af Ågerup.

3): Anders Pedersen, født den 23. april og døbt den 20. juni 1852. Gudmor Mette Rasmusdatter, faddere: Jens Christensen, Hans Larsen og Jens Jensen, alle af Ågerup.

5): Maren Pedersdatter født den 4. september 1857 og døbt den 6. december. Gudmor Mette Rasmusdatter, gift med gårdmand Anders Jensen. Faddere var: Lars Christensen og Peder Albrectsen af Ågerup og Thomas Jørgensen af Herringløse.

 

Generation 7: Niels Nielsen (uægte søn af Niels Nielsen) og Ane Marie Hansdatter var Mogens Weiles tipoldeforældre og Hans "Skytte Nielsens far og mor. Niels Nielsen blev født i Borup/Kimmerslev i 1811. Se ovenfor generation 6.

 

Generation 8: Hans Skytte Nielsen og Johanne Pedersdatter var Mogens Weiles oldeforældre og Maren Skytte Nielsens far og mor. Obs! ny tekst august 2013:

 

Hans Skytte Nielsen (krybskytte) blev født den 20. april 1850 i Ejby-Nørre Dalby Sogn, Ramsø Roskilde Amt. Hans var søn af Niels Nielsen og Ane Marie Hansdatter. Faddere var: Kristen Pedersen, Christian Hemmingsen, Vollersløse, Christian Hansen af Bjæverskov, Skovfoged Ole Pedersen af Trollexxx.

Johanne Pedersdatter var datter af arbejdsmand Peder Pedersen i Ågerup og Stine Andersdatter fra Kirkerup. Hans Skytte Nielsen døde 81 år gammel i Herringløse, hvor han i en årrække ernærede sig som tømre. Johanne døde 71 år gammel i 1925. Begge blev begravet i Hvedstrup. Sammen fik de i alt 13 børn.

Johanne blev født den 6. marts 1854 i Aagerup, døbt i kirken den 7. maj 1854, båret af jordemoder madam Holm. Faddere var: arbejdskarl Niels Olsen, tjenestekarl Hans Larsen og husm. Christian Hansen alle af Ågerup. Johanne blev konfirmeret samme sted i 1868. Hans og Johanne blev gift i Ågerup i 1875. De boede på daværende tidspunkt i Lellinge ved Bjæverskov, hvor Hans var tømrer i Lellinge og Johanne tjenestepige på Ny Lellingegaard.

Den 30. maj 1875 fødte Johanne deres første søn. Han blev døbt Niels Nielsen (opkaldt efter sin farfar eller oldefar) og døde få dage efter. Barn nr. to var en pige der blev født den 21. juni 1876 og døbt Ane Marie Nielsen (opkaldt efter sin farmor) den 30. juli i kirken i Bjæverskov. Faddere ved dåben var: pigen Karen Pedersen (Johannes søster) i Ågerup, Lensmand Christian Andersen i Bjæverskov, husmand Peder Pedersen (Johannes far) og Lars Peder Pedersen (Johannes bror) fraMaren Persson med børn står i døren Ågerup. Johanne havde flere søskende:

I 1880 flyttede de fra Bjæverskov til Korskær nr. 23 matr. nr.52a i Herringløse/Hvedstrup. Se folketælling i 1906. Hans Skytte Nielsen var en flittig mand og i 1906 køber han matriklerne 56b + c og d. Korskær nr. 27. Familien Persson der boede i nr. 20 matr. 41a flytter med til nr. 27. Se folketælling 1911 til 1930.

 

 

Se familiefoto. Nye Min oldemors bror Niels Nielsen blev 108 år. Artikel om Niels.

 

Generation 7: Maria Mathisdotter Råband f. den 2. jan. 1802 i Augerum og Johan Frederik Jansson var Mogens Weiles tipoldeforældre og Emelie Sophie Janssons far og mor.

 

Maria Mathisdotter Råband fik fem børn: Maria Albatine Jansson født 1828 udenfor ægteskab. I ægteskab: Emelie Sophie Jansson født 1836. Tvillingerne: Ingrid og Ester Jansson født i 1840, som begge døde samme år. En ny Ingrid Jansson i 1841. Alle børn blev født og døbt i Kgl. Amiralitetsforsamling. I folketællinger 1851-55 står tipoldemor Maria Mathisdotter opført som beboer i Fattighuset i Karlskrona.

Amiralitetsforsamling.

 

 
Generation 8: marinesoldat Johan Pehrsson og Emelie Sophie Jansson var Mogens Weiles oldeforældre og Bror Knut Perssons far og mor. Kgl. Amiralitetsforsamlings kirke i Karlskrona

Emelie Sophie Jansson blev født i Karlskrona den 28. december 1836, og døde den 2. februar 1879 på fattiggårdens sygehus 42 år gammel. Johan Pahrsson blev født den 27. april 1834 i Knisa. Emelie Sophie og Johan blev viet den 14. juli 1860 i Karlskronas amiralitetsforsamling.

Emelie Sophie fik otte børn:

1). Anders Johan født i 1860. 2). Carl Gottfrid Persson født i 1861. 3). Thora Walfrida Persson født i 1863. 4). Oscar Fredrik Persson født i 1865. 5) Syster Viktoria Sefferina Persson født i 1869. 6). Axel Emanuel Persson født i 1872. 7). Syster Axelina Persson født i 1875. 8). Bror Knut Persson født i 1877.

 

I 1879 var denne bygning sygehus og fattiggård. Her døde Emelie.

 

 

 

 

 

Læs slægtstavle, detaljer og dokumentationer.

Se foto fra Karlskrona, Kritiansopel og Torhamn.

Læs artikler fra 2010 i Släkt-Eken: nr. 103 side 11 + nr. 104 side 9.

 

Generation 9: Bror Knut Persson og Maren Skytte Nielsen var Mogens Weiles morfar og mormor og Gudrun Peterssons far og mor.

Bror Knut blev døbt den 27. maj 1877 i FrederikskirkenBror Knut Persson  blev født den 17. maj 1877 i Karlskrona og døbt den 27. maj i Frederikskirken på Stortorget i Karlskrona. Præsten hed Wollin. Maren Kirstine Skytte Nielsen blev født den 27. sept. 1881, og var datter af Johanne og Hans Skytte Nielsen Bror Knut og Maren blev gift i Hvedstrup kirke den 28. april 1900. Indtil 1906 boede familien i Herringløse. Fra 1906 til 1916 på Korskær nr. 27. Se folketælling 1911 til 1930. I 1916 er familien Persson flyttede de til Baldersbrønde. De bor i "Lindely" som ligger på Roskildevej 410. I huset bor også Maren Kirstines yngste bror Martin Nielsen med kone og et barn. Bror Knut tjente kr. 900 i 1915, som tilsvarer ca. 42.000 kr. i 2009. I 1921 bor de i Hedehusene. Ejendommen "Lindely" i Baldersbrønde var fra 1932 vinterkvarter for Cirkus Brd. Schmidt "Lindely" er stadig cirkusfamilies ejendom, og beboes af den kendte og stadig aktive kaskadørartist Freddy Steckel og hans mor. Freddy er søn af klovnen "Gugele" Frederik Schmidt. Se foto. Maren Skytte Nielsen døde i 1939. Efter Maren død besøgte Bror Knut sin familie i Torhamn flere gange. I ca. 1955 kørte Bror Knut den lange vej fra Hedehusene via Malmø til Torhamn. I Torhamn boede Bror Knuts bror Axel Emanuel Persson og familie. Axel Emanuel var stenhugger. Forældrene boede i Södra Skepparegränden 3

Bror Knut Persson var søn af marinesoldat Johan Pehrsson og Emelie Sophie Jansson. Bror Knuts mor blev født den 28. december 1836 i Karlskrona. Moderen døde på fattiggårdens sygehus den 2. januar 1879, kun 42 år gammel af mavekræft. Bror Knut var knapt to år.

Familien levede i fattige kår i Skepparegränden 3 tæt på værftet og marinestationen, hvor hans far arbejdede. I 1879 blev Bror Knut sat i pleje i Abramsäng, Kristianopel. Hans plejeforældre var Måns Andersson og Karin Månsdotter, deres datter var Cecilia Månsdotter født 29. dec. 1840, døbt den 3. jan. 1841 i Kristiansopel, Blekinge. Bror Knuts bror Axel Emanuel kom i pleje hos en familie i Torhamn.

 

 

Bror Knut Persson kom til Danmark i 1899. I 1916 bor familien i Baldersbrønde. I 1925 bor familien i Hedehusene.

Maren og Bror Knut Persson fik 8 børn sammen:

Axel, Marinus Emanuel Person, Gudrun Petersson, Villy, Gurli, Edvin og Ejgil Person. Maren havde en søn Henry Nielsen født udenfor ægteskab før 1900. 

Se foto af Bror Knut og familie

 

 

Generation 10: Erling Henrik Weile og Gudrun Petersson      

Gudrun Johanne Cæcilie Petersson blev f. 27. januar 1911 i Hvedstrup Sj. Døbt i Hvedstrup kirke. Gudrun var datter af: Bror Knut Persson født 17. maj 1877 i Karlskrona, Sverige og Maren Kirstine Skytte Nielsen f. 27. sept. 1881.  Erling Henrik Weile født 29. juli 1917. Erling var søn af Margrete (født Olsen) og Carl Henrik Weile.

 Se bedstefars stue

 

Gudrun Werther (født Petersson) og Erling Henrik Weile blev gift på Københavns Rådhus den 10. maj 1941. I 1944 havde de telefonnummer.: Gothåb 5784x, senere Fasan 2927.

Erling Henrik voksede op på Frederiksvej Kbh. F. Erling var soldat på Luftmarinestationen 1938-40. Etablerede sig som kørerlærer og vognmand i 1945. Erling Henrik døde den 8. november 1999 på Biens Alle 22 København S. kl. 7.00.

 

 

 

Gudrun Weiles fem Børn: Gudrun med sine fire sønner i 1971

1). Edith Cecilie Petersson blev født den 8. januar 1928 og døde 5 måneder gammel den 17. juni.

2). Vagn Petersson blev født i 1929 i Hedehusene. Vagn gik på Hedehusene skole og flyttede til Sverige kun 16 år gammel. Han uddannede sig til tjener. Herefter bartender og senere blev han restauratør i Malmø. Hans datter og svigersøn driver forretningen på Lilla Torg i dag. Læs notat.

3). Ib Werther blev født den 6. juli 1931 på Rigshospitalet og døbt i Holmes kirke den 8. nov. 1931. Faddere var vejamtmand Oskar Werther og hustru Marie, Baldersbrønde. Ib gik i skole på Nyboder Skole, og senere på Søndermarkskolen, Kbh. F. Ib blev konfirmeret i Lindevangskirken den 7. april 1946. Læs notat.

4). Bent Werther blev født den 8. november 1932 i Haregade 10 i Nyboder. Bent blev døbt i Holmens Kirke den 17. april 1933. Faddere var vores morfar glarmester Bror Knut Persson, Hedehusene og Olga Steffensen, Haregade, som var mor til Bent gode ven Viggo. Bent gik på Søndermarkskolen i få år, og blev konfirmeret den 13. april 1947 i Lindevangskirken. Ib og Bent er begge sønner af Gudruns første ægteskab med Ernst Helge Werther. Ernst var dykker og kvartermester i flåden. Læs notat. Læs notat om Werther slægtsgrenen.

5). Mogens Erling Weile f. 26. feb. 1942, barn af Gudruns andet ægteskab med Erling Henrik Weile. 

Om Gudrun Johanne Cæcilie Petersen og Erling Henrik Weile:

Gudrun blev vaccineret mod kopper den 2. juni 1915. Ernst Werther og Gudrun blev gift på Københavns Rådhus den 2. september 1931 og skilt i 1940. Erling Henrik Weile, Gudrun, Ib og Mogens boede i 1941 i Helgolandsgade 16, Kbh. V. Familien flyttede til Joakim Larsensvej 15, Kbh. F i maj 1943. Vejen er opkaldt efter skolelærer Joakim Larsen. I foråret 1946 flyttede Bent permanent ind til den øvrige familie. Gudrun blev bevilget separation den 25. maj 1956 og blev skilt fra Erling. Erling indgik nyt ægteskab den 4. juli 1988 på Kbh's rådhus med Birthe Lund.

Gudruns store interesse var sang, og i mange år sang hun i sangkoret 9001.      Se foto fra Søndermarkskolen og omegn

Se skolekammeraterme fra Søndermarkskolen

Ib og Bent i Nyboder i 1936

til toppen

 

 

Slægten Kofoed Olsen

Opdateret den 18. juni 2014

Hans Christian og Torben Koefoed Olsens aner fra kong Gorm den Gamle år 900 til år 2013 på deres fars side:

Generation 014: Kong Gorm den Gamle og Dronning Thyra var Oluf Ottesen Ufs 14 X tipoldeforældre.

"Ingen ved i dag, hvordan Gorm den Gamle, dronning Thyra og Harald Blåtand så ud, eller hvordan de var af væsen. 

 Menneskebilledet på den store runesten i Jelling blev længe tolket som et portræt af Harald Blåtand. 

 Siden 1800-årene har arkæologiske fund givet en mængde ny viden, og vi har i dag et langt bedre indtryk af, hvad det var muligt for godt 1000 år siden".

Kilde ved Anne Pedersen: http://jelling.natmus.dk/om-jelling/gorm-harald-og-thyra/

Se Anerækken som tæller mere end 33 generationer her

Generation 03: Oluf Ottesen Uf  var Hans Olufsen Uf 's far:

Hans Olufsen Uf''s far var Otto Pedersen Uf og hans oldeforældre: Peder Johansen Uf  Følg tavlen tilbage til: Cecilie Lawesdatter år 1290, Cecilie Espensdatter Hvide år 1189, Skjalm Tokesen Hvide år 1034: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9CHP-ST2 og Gorm den Gamle år 900, og/eller Ottesdatter Bild tilbage til: Skammel Thuesen år 1145, Styrbjørn Olafsen den stærke 9xx og Svend Tveskæg år 960.

 

Generation 02: Hans Olufsen Uf og Anne Hansdatter Myre på Simblegaard var Gunhild Hansdatter Uf 's forældre.

 

Hans Olufsen Uf der blev født i 1510 på Simblegaard var søn af Oluf Ottesen Uf. Hans Olufsen Uf døde i 1574. Anne Hansdatter Myre blev født i Klinteby i 1510 Hun var datter af Hans Pedersen Myre, Klinteby. Hans og Anne blev viet i 1528. Anne døde i 1536.

Hans Olufsen UFs kone: Anne Hansdatter Myre

 

Uf slægtens våbenskjoldGeneration 01: Mads Jensen Kofoed og Gunhild Hansdatter Uf var Hans Madsen Kofoeds forældre.

Mads Jensen Kofoed var frimand på Bornholm. Han blev født i Lund i Skåne i 1513.Mads Jensen Kofoed blev gift med Gunhild Hansdatter Uf i 1547. Gunhild blev født i 1530 på  Simblegård, Klemenske, Bornholm. Hun døde sandsynligvis mellem 1550 og 1552. Mads døde ved en tragisk drukneulykke på en rejse til København i 1552, hvor han skulle aflevere nogle juridiske dokumenter til  kong Christian 3. Gunhild Hansdatter Uf var Mads Jensens anden kone. Gunhild Hansdatter Uf var: Hans Christian og Torben Koefoeds 10 gange tipoldemor.

 

Frimændene Kofoeds vaabenskjoldGeneration 1: Hans Madsen Kofoed og Nn Clausdatter Kjøller var Oluf Hansen Kofoeds forældre.

Hans Madsen Kofoed født 1550 Rønne, Denmark. Han døde i 1623 på Blykobbegård, Nyker. Hans blev viet i 1585 til Nn Clausdatter Kjøller født på Skovholm, Klinkeby før 1566. Død efter 1602. Hans Madsen Kofoed var borgmester i Rønne, hans bror Jens Kofoed var landsdommer på Bornholm. Hans Madsen Kofoed boede på Blykobbegård i Nyker, og gjorde meget for sine brødre og familie. Hans fem sønner kom godt af vejen og fik fine boliger i Rønne og tæt ved, nemlig frimandsgårdene: Kyndegård, Vallensgård, Ladegård, Blykobbegård. Hans Madsen Kofoed var velhavende og skabte sig og sine stor rigdom. Det samme gjorde hans sønner, som indgik ægteskaber med kvinder af velhavende familier. 

I 1608 var Hans Madsen Kofoed med som udsending til valgkåring af Prins Christian d. 6. maj i København, og han deltog i adelens hyldning af denne i Lund 1610. Han førte "gavlsparren" som våbenmærke fra 1595.

 

Kilder: Bent Andersens slægtsside: http://www.ibaros.dk/menuer/index/personer/per00469.htm + http://www.ibaros.dk/menuer/index/personer/per00471.htm + Om den og de forfædrene gårde: http://www.ibaros.dk/menuer/index/personer/billeder-html/Nyker-Vellensgaard.htm

 

Generation 2: Oluf Hansen Kofoed og Sidsel Madsdatter var Hans Olufsen Kofoeds forældre.

Oluf Hansen Kofoed blev født omkring 1598 på Blykobbegaard, Nyker, Bornholm. Han døde ca. 1641 samme sted. Oluf og Sidsel Madsdatter blev viet i ? Sidsel Madsdatter døde i 1670. Oluf Hansen Kofoed var ifølge Bornholms Slægts og lokalhistoriske forenings gårdfortegnelse ejer af Frigård i Vestermarie.

Oluf Hansen Kofoed: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9CHP-SWL 

 

Generation 3: Hans Olufsen Kofoed og Maren Ibsdatter var Jacob Hansen Kofoeds forældre .

Hans Olufsen Kofoed blev født i 1625 Blykobbegaard, Nyker. Han døde den 16. november 1694 på Ladegård Klemenske. Maren Ibsdatter blev født på St. Loftegård i 1642. Hans O. K. og Maren Ibsdatter blev viet i 1662. Efter vielsen overtog Hans Olufsen Kofoed, Ladegård, senere også Vornedegaard og Frigaard i Vestermarie. Hans Olufsen Kofoed var corporal. Hans Olufsen Kofoed arvede omkring 1655 Blykobbegård i Nyker sogn på Bornholm efter sin bror Claus. Hans havde titel af Frimand. Desuden arvede han også 15. Vornedegård - Frigård - i Vestermarie sogn. I 1671 solgte han Blykobbegård og boede sikkert derefter på Frigård indtil han i 1676 købte 50. selvejergård - Ladegård - i Klemensker sogn.

Dokumentationer: Hans Olufsen Olsen Kofoed +Ibsdatter blev viet i 1662 Sønnen Jacob Hansen Koefoed finder du her: Kilde: Bent Andersens slægtsside: http://www.ibaros.dk/menuer/index/personer/per00464.htm#0

 

Generation 4: Jacob Hansen Kofoed og Karen Hansdatter var Hans Jacobsen Kofoeds forældre.

Jacob Hansen Kofoed blev født i 1687 på Ladegaard. Han blev gift med Karen Hansdatter i 1707. Jacob døde på Ladegaard den 26. februar i 1727.

Jacob Hansen Koefoed: Kilde: Bent Andersen http://www.ibaros.dk/menuer/index/personer/per00464.htm

 

Generation 5: Hans Jacobsen Kofoed og Karen Mortensdatter var Jørgen Hansen Kofoeds forældre.

Hans Jacobsen Kofoed blev født i 1722 på Ladegård, Klemensker. Han døde i 1794 på Julegård.

Karen Mortensdatter blev født i 1763 og døde i 1791 på Julegård, Klemenske Sogn, Bornholm.

Hans Jacobsen Kofoed og Karen blev viet den 18. oktober 1781. (Hans Jacobsen Kofoed blev gift første gang med Karen Olsdatter i  1750).

 

Generation 4: Peder Pedersen Kofoed f. 1726 død 1801 og Maren Christensdatter f. 1744 død 1765 var Anne Pedersdatter Kofoeds forældre.

 

Generation 5: Mogens Blem født i 1727, død i 1795 Anne Pedersdatter Kofoed født i 1764  var Marine Caroline Mogensdatter Blems forældre.

Anne Pedersdatter Kofoed forældre var Peder Pedersen Kofoed f.1726 død 1801 og Maren Christensdatter f. 1744 død 1765). Anne Pedersdatter Kofoed døde i Nyker 68 år gammel i  1795.

 

Generation 6: Jørgen Hansen Kofoed og Marina Carolina Mogensdatter Blehm var Hans Casper Andreas Kofoeds forældre.

Jørgen Hansen Koefoed blev født i 1791 på Ladegård, Klemenske, Bornholm. Jørgen Hansen Kofoed blev døbt i Nyker? den 27. marts 1792, og døde 88 år gammel den 25. februar 1845 i Rønne. Jørgen Hansen Kofoed og Marine Caroline Mogensdatter, datter af degn Mogens Jørgensen Blehm (død 1795) og Anne Pedersdatter Kofoed, blev født 1792 og døbt i Nyker den 3. april 1793 Båret af præstens hustru Anne Margrethe. Faddere var beboere på Wellingsgaard: Peder Andersen, Peder Kofoed (sandsynligvis bedstefar Peder Pedersen Kofoed), Karen Kirstine Hansdatter og Karen Pedersdatter Kofoed.

Jørgen Hansen Kofoed og Marina blev viet den 1. februare  i 1812, og fik 7 børn. Hans Casper var nr. seks i rækken i 1832. Marina Carolina døde i 1880.

 

Generation 5: Tønnes Christophersen og Else Albretsdatter i Norge var Hans Christian Tønnesen forældre.

Loshavnen 1819Det fortælles i norsk slægtshistorie at Tønnes Christophersens datter Anne Margrethe Tønnesdatter fra Eikvåg blev gift med Christen Jonassen. Christen Jonassen var skipper, kræmmer og gårdmand. Han byggede Buktehuset i 1801. Parret boede som nygifte hos Anne Margrethe Tønnesens far Tønnes Christophersen i Eikvåg. Anne Margrethes far var på den tid nysepereret fra sin anden kone Maria Nilsdatter fra Rebekkas Holme i Eikvåg. Tønnes Christophersens første kone hed Else Albretsdatter og døde i 1796. Christen Jonassens lillebror Reinert giftede sig med Anne Margrethe's søster, Else Cathrine i 1810. Link til de norske aner: Folketælling 1801Buktehuset og skibsbyggeri.

 

Generation 6: Hans Christian Tønnesen, Norge og Kirstine Rasmusdatter, Thisted, Danmark var Karen Marie Tønnesen forældre.  Karen Marie Tønnesens fars barndomshjem

Hans Chr. Tønnesen blev født i 1792 og døde i 1840. Han købte huset – den grå del som ses på billedet - i Rennesåga i Loshavn i 1829. Det var sandsynligvis ham der byggede den øverste etage på huset, som stadig står på bryggen Loshavn den dag i dag.

Om Hans Christian Tønnesens søskende fortælles det, at hans bror Albert Tønnesen i Loshavn blev født i 1780 og døde i 1822. Albert deltog i kaperfarten som mandskab. I 1820 er han skipper på kutteren ”Admiral Lutken”, som ejedes af skibsrederne Gabriel og Ebbe Lund. Deres bror Jonas Tønnesen var født 1786  i matr. nr. 10 på ”Odden” i Eikvåg. I Loshavn boede Albert antagelig hos skipper Jonas Tønnesen i matr. Nr. 6. Jonas var ugift og omkom ved et skibsforlis på vej til Holland i 1846. En anden bror Christopher Tønnesen født i 1777 var bl.a. prisemester på kaperen ”Den flyvende Fisk”. Karen Marie Tønnesens mostre: Else Cathrine Tønnesdatter f. 1784 var gift med kaperkaptajn Reinert Jonasen og arvede sin mands barndomshjem. Ane Margrethe Tønnesdatter f. 1778 var gift med kaperkaptajn Christen Jonasen. Andre søskende var Tønnes Tønnesen f. 1782.

Ovennævnte som var Karen Marie Tønnesens onkler og mostre boede i Eikvåg og i Loshavn. Deres barndomshjem var: matr. nr. 10 i Eikvåg, (huset på Odden). Flere af familiemedlemmerne blev dekoreret med Dannebrogsordenen for deres legaliserede sørøveri i perioden 1807 til 1814. Historie og dokumentationer. Karen Marie Tønnesen og hendes søskende blev alle født i Frederiksvern. På Bornholm var der også stor kapervirksomhed.

Tak til Nellie Irene Reif i Norge for foto og oplysninger om Hans Christian Tønnesen og slægten i Norge. Nellie Irene er efterkommer af Karen Marie Tønnesens bror Carl Ludvig Tønnesen, født den 2. okt. 1830 i  Frederiksvern. Se foto af Carl Ludvig Tønnesen, hustru Emma og deres døtre Maja og Emma.

Afsnittet er opdateret den 29. august 2013.

Generation 7: Hans Casper Andreas Kofoed og Karen Marie Tønnesen var Caroline Christine Matilde Kofoeds forældre.Byen omdøbt til Stavern efter 1930

Hans Casper Andreas Koefoed blev født den 8. november 1832 i Rønne. Hans Casper var sømand og skibsfører. Hans Casper og to besætningsmedlemmer omkom i oktober måned i 1870 ved et skibsforlis. Skibet Ekspres af Rønne ført af Hans Casper, var på vej fra Christiansø til Swinemünde med en ladning saltet sild og hverken skib eller last var forsikret. Ejer af skibet var Købmand og Konsul Thor Hansens Enke i Rønne. Det er aldrig blevet opklaret, hvor eller hvorfor skibet "Expres af Rønne" gik ned, men man antog, at det enten var blevet påsejlet eller var kæntret. Se avisomtalen nedenfor.

 

Karen Marie Tønnesen blev født den 20. februar 1838 i Frederiksvern i Norge og døde den 9. nov. 1923, 85 år gammel i Strandstrædet 6 i Rønne.

               Maleri af skibet Expres af Rønne

Hans Casper og Karen Marie blev viet i Rønne i 1857. Deres ældste datter Caroline Christine Matilde blev født året efter den 28. oktober i 1858, døbt den 13. febr. 1859. Deres søn Jørgen Christian, blev født den 27. aug. 1861 i Rønne. Deres yngste datter Malene Andrea Louise blev født den 13. januar 1864.

Malene Andrea  Louise blev gift med styrmand Peter Andreas Juul den 26. aug. 1888. Malene blev enke den 25. maj 1891. Efter Peter Andreas Juul døde boede Malene med sine to børn Ragnhild og Haldis Petra Juul hos sin mor Karen Marie i flere år. I 1921 bor Haldis Petra 30 år og ugift hos sin mormor i Strandstrædet 6. Haldis blev født 1891 og døde den 31. maj 1981 90 år gammel. Hendes sidste adr. var Willemoesgade 70 3sal Kbh. Ø. Haldis søster Ragnhild  Kofoed Juul, gift Hamilton. Ragnhild blev født i 1888 og blev gift i 1913 med Hugo Hamilton. 

Hugo Hamilton var søn af ugifte Mary Hamilton og bud Peter Michael Birch. Hugo blev født den 24. juni i Helligånds Sogn og døbt i Skt. Jacobs kirke den 25. april 1880. I følge folketælling 1880 og kirkeblad boede Mary Hamilton på 36 år i Grønnegade 13 på 1sal. Peter Michael Birch boede i Voldmarksgade 3 med den udøbte søn Hugo, som moderen havde sat i pleje hos sin far. Det formodes, at Mary Hamilton rejste til Sverige, hvor hun sandsynligvis stammede fra. Ragnhild Kofoed Juul, gift Hamilton døde den 19. febr. 1981 92 år gammel, og hendes sidste adr. var Nørre Alle 41 København N.

 

 

 

 

 

I 1870 boede familien i Havnegade. Hans Casper dør samme år og Karen Marie flytter til Strandstrædet 6 i Rønne før 1880. I 1890 bor hendes datter Caroline Cathrine Matilde på samme adresse. Se folketællingerne: 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1916 og 1921.

 

 

I døren på billedet ses Karen Marie Tønnesen og sandsynligvis hendes barnebarn Haldis, eller hendes datter Caroline Mathilde. 

 

 

Generation 6: Peder Olsen fra Grimmelstrup var Ole Petersens far.

 

Generation 7: Ole Petersen og Kirsten Hemmingsdatter var Hans Olsens forældre.

Inderste, skrædder og ungkarl Ole Petersen og Kirsten Hemmingsdatter blev viet i 1837 i Horbelev Sogn. Kirsten blev født og døbt i Helnæs i 1812, konfirmeret den 27. april 1827 i Aastrup Sogn på Falster. Kirsten døde i 1890. Enke Kirsten Hemmingsen boede hos sin søn Hans Olsen i 1880. Ole Petersen blev født den 27. december 1807 og konfirmeret i 1822. I 1834 er Kirsten tjenestepige hos gårdmand Lars Mortensen Skytte (forlover ved hendes vielse i 1837) på gård matr. nr. 144 i Bregninge.

 

Generation 8: Hans Olsen og Caroline Christine Matilde Kofoed var Casper Koefoed Olsens forældre.

Caroline og Hans Olsen på bænken i deres have

Hans Olsen havde 8 børn af første ægteskab med Ane Pedersen, og fik 3 børn med Caroline. Hans Olsen blev født den 6. febr.1844 og blev gift  med Caroline C. Matilde i Holmens kirke i 1891. Hans Olsen var 47 år gammel skrædder og handelsmand. Hans Olsen døde i 1927 i Bregninge 82 år gammel.                     

1). Casper Christian Kofoed Olsen født den 11. september 1892 i Bregninge, Horbelev sogn.

2). Axel Gotfred Olsen født den 6. marts 1895 i Bregninge.

3). Hans Carl Otto Olsen født den 30. november 1902 i Bregninge. Hans Carl Otto blev 92 år gammel og døde i 1994. Den fædrene gård i Horbelev som kan føres tilbage til ca. 1650, drev han til sin død. Gården er stadigvæk i familiens eje. Jorden er solgt fra, men bygningerne ejes af Otto Koefoed Olsen (fætter til Hans Egon Koefoed Olsen). Otto Koefoed Olsen renoveret gården fra han overtog den/arvede den efter sin far i 1994. Den ældste del af gården med bindingsværk er bygget af rester fra Nykøbing slot og fra omkring 1772. Den nyere hovedbygning er bygget omkring 1890. Gården kom sandsynlig i familiens eje i 1840.

 

På billedet tv. fra 1911 ses: Caroline og Hans Olsen stående. Siddende på hesten Hans Carl Otto Olsen som arvede gården og siddende på vognen Kasper Koefoed Olsen og Axsel Olsen. I midten og th.: gården i Hobelev den 18 maj 2011. Hestene hed Prus og Lotte.

 

Generation 9: Casper Christian Kofoed Olsen og Ella Margrethe Petersen var Hans Egon Koefoed Olsen far og mor. 

Tv.: Tove Koefoed Olsen f. Weile, Hans Casper Koefoed Olsen, hans kone Ella og vores oldemor Ida Olsen

Casper Christian Kofoed Olsen blev født den 11. september 1892 i Bregninge på Falster, og døbt den 9. oktober 1892 i Horbeløv Kirke. Ella Margrethe og Casper blev viet den 1. juni 1914 i Gilleleje. Ella Margrethe Petersen blev født den 25. januar 1897 i Gilleleje. Hun var datter af fisker og parcelist Karl Petersen og Oline Jensine Petersen i Gilleleje. Karl Petersen havde en forholdsvis stor grund, hvor  han havde net og diverse andre ting til fiskeriet henhørende.

Casper Koefoed Olsen kom fra Horbelev til Gilleleje omkring 1912/13, sandsynligvis blev han ansat i "Frugthuset" hos grønthandler Emil Petersen. I Gilleleje møder han Ella Petersen, som han blev gift med i 1914. Kort tid efter deres bryllup starter de deres egen købmandsforretningBreidablik”. To børn kommer til verden. Hans Egon den 7.oktober 1914 og Herdis Margrethe i 1917. Herdis døde den 12. februar 1996. På billedet ses: Tove Weile, gift Koefoed Olsen, Casper Koefoed Olsen og vores oldemor Ida Olsen, født Blohm.

I 1921 bor Casper og Ella og børn i Gilleleje. I 1922 flytter familien til Niels Ebbesensvej 11, København F., hvor de starter en købmand/frugt & grønt forretning. I slutningen af 1924 flytter de til Hostrupsvej og starter en ny forretning. I 1925 fik de deres tredje barn Jørn Karl, Jørn døde 12.januar 1999. Forretningen på Hostrupsvej havde de sandsynligvis frem til 1936, hvor de flyttede til Gl. Køgevej 841 i Vallensbæk.

I mellem 1925 og 1936 begyndte Casper at drive en groshandel med kartofler, som han købte på KGA’s auktioner og solgte dem videre til frugt- og grøntforretninger i København. Efter krigen udvider Casper forretningen med et lager- og kontorlokale i Hambrosgade, og på samme tid sælger han forretningen på Hostrupsvej. I 1954 overtog deres søn Hans Egon forretningen som eneejer. Casper og Ella boede i Vallensbæk frem til 1973, hvor de kom på plejehjem i Sengeløse. Casper døde i 1976 og Ella i 1979. 

På billedet tv. siddende: nr.1: er sandsynligvis Ella Petersens bror Fritz Petersen. Nr.: 2 er Ellas far fisker Karl Petersen. Stående i døren: lærling Svend Åge Nielsen, Casper Christians og Ellas datter Herdis og Casper Christians kone Ella Margrethe Koefoed Olsen, født Petersen. Siddende th.: Casper Christian Koefoed Olsen.

 

Tove Ellen Margretes forældre

Generation 10: Tove Ellen Margrete Weile og Hans Egon Koefoed Olsen

Tove Ellen Margrete Weile, var datter af Margrete Emilie Victoria Amalie Olsen og Carl Henrik Weile. Tove blev født den 25. oktober 1915 på Rigshospitalet, og døbt den 5. december 1915 i Skt. Matthæus kirke i Kbh.
Tove døde 90 år gammel den 13.august 2006 i Tureby på Sjælland. Tove og Egon blev viet på Frederiksberg den 5. september 1937.

Se Egon på arbejde

 

Hans Egon Koefoed Olsen, var søn af købmand, frugt og grønthandler Kasper Koefoed Olsen. Hans Egon blev født den 7.oktober 1914, og døbt den 29. november i Gilleleje. Hans Egons mor var Ella Margrethe født Petersen. Hans Egon døde den 26.marts 1966 i Vallensbæk.

 

Børn:

1). Hans Christian Koefoed Olsen født den 19. april 1942 på Frederiksberg, Kbh.   

2). Torben Koefoed Olsen født den 31. december 1945 på Frederiksberg, Kbh.   

Torben blev døbt i Sct. Thomas kirke Frederiksberg den 18. april1946.

 

Torben gik på Vallensbæk gamle skole i 1952, forsatte sin skolegang i den nye skole i 1955. Sluttede på Brøndbyøster skole i 1959. konfirmerede i 1958. Værnepligten blev afviklet i flyvevåbenet 1963/1964.

Billedet er det klasseværelse, hvori han tilbragte første og anden klasse. Torben var med til at fyre op i den kakkelovn der står i hjørnet.

Børn af Hans Christian Koefoed Olsen:

Barn af Torben Koefoed Olsen: Charlotte Louise Koefoed Olsen.

Om Tove og Hans Egon:På tur i København
Egon Koefoed Olsen blev medejer af sin fars forretning den 1.april 1947. Den 1. januar 1954 blev han eneejer, og i 1958 flyttede han forretningen ud på grønttorvet i Valby, hvor han drev den til sin død i 1966. Derefter overtog Tove Koefoed Olsen forretningen, og sammen med sønnerne Hans Christian og Torben Koefoed Olsen drev de den videre indtil de solgte den i 2004.

Tove gik Solbjergvejs skole og fik afgangsbevis den 29. juni 1929. Hendes klasselærerinde hed N. Sommer. Tove flyttede fra sin familie Weile da hun var 15 år. Dengang passede hun børn for en venlig dame på Frederiksvej, Kbh. F., hvor hun boede sammen med familien i nr. 17. Damen var syerske, og flyttede til Ole Suhrs Gade og Tove flyttede med. Tove kom i lære som syerske hos damen. Tove og Egon mødte hinanden i 19xx.

Tove og Egon boede på Kronprinsesse Sofies vej 6 til ca. 1949 (telefonnr. Gothåb 9947), hvorefter de flyttede til Gl. Køgevej 840 i Vallensbæk. Se foto fra Vallensbæk i gamle dage

 

Tove havde god kontakt til sin familie Olsen - på sin mors side - i Vordingborg. I 1936 var Ella, Tove og Egon på besøg hos bl.a. familien Hildebrand i Hamburg.

 

 

 

 

 

 

 

Damen i midten på billedet th. er Ella Margrethe Hildebrand. f. Hansen, den 26. januar 1914, døbt den 20. dec. 1914 Lundby kirke i Assentorp Stenmagle Sogn, Sorø Amt. Ella var datter af skomager Lars Peter Hansen og hustru Karoline Andersen, Assentorp. Faddere: Chr. Christoffersen og hustru Kirstine, Badensgade 8 og barnets fader, Lyongade 5. Ella og Tove Weile var veninder fra deres unge år. Ella var gift med Karl Hermann Hildebrand. Karl var aktiv socialdemokrat i Tyskland og flygtede fra nazisterne til Danmark i 1934. Karl Hildebrand var i en periode "under jorden" i Tyskland sammen med sin ven Willy Brandt. Willy flygtede til Norge. Karl Hermann blev stukket af danske nazister i Danmark og sendt tilbage til Tyskland, hvor han blev soldat. Karl Hermann desaterede fra den tyske hær ved vestfronten i 1944, men blev fanget igen. Senere blev han engelsk krigsfange og overlevede derved krigen. Først i 1946 genså han sin kone Ella med hvem han fik 2 børn. Se flere foto.

 

tilbage til toppen

 

Ophavsret: dataer, fotos og tekster fra denne hjemmeside må ikke kopieres, eller gengives uden tilladelse!

Generation 11: Mogens Erling Weile

Generation 11a: Hans Christian Koefoed Olsen:

Generation 11b: Torben Koefoed Olsen:

Generation 11c: Inger Margrete Røddik Weile:

Generation 11d: Hanne Maren Røddik Weile: