Opdateret den 10. april 2012.

Notat om Korporal Peter Olsen, hans familie og efterkommere.

af Torben Koefoed Olsen og Mogens Weile

Peter Olsens arbejdsplads: Grønnegade Kaserne Næstved

Kasernen er opført hus for hus, idet Gamle Ridehus ved Grønnegade er den ældste bygning fra 1799. I 1805 byggede man den lange staldbygning (Musikstalden), i 1806 Kasernen eller Kommandantboligen for enden af ridebanen. I 1880erne byggede man Sygestalden i to etager, vagtbygningen ved porten, gymnastikhus og marketenderi og Nye ridehus øverst på Sandbjerget.

De ældste bygninger er opført til Sjællandske Rytter­regiment, der var stationeret her 1790-1807 og 1814-16, afbrudt af 3. Dragonregiment 1809-13. I 1816 skiftede rytter­regimentet navn til Sjællandske Lansener­regiment, og i 1842 til 4. Dragon­regiment der blev nedlagt 1923. Fra 1923 Pansertroppernes Befalingsmandsskole.

Militæret forlod anlægget i 1970erne, og siden har der været foreningscenter og kulturcenter på kasernen. Foyerbygningen i glas, som blev indviet i 2002, er det seneste bidrag til kasernens bygningsmasse.

Peter Olsen blev soldat i 1809 og han modtog Dannebrogsordenen for sin deltagelse i Napoleonskrigen 1807-1814

                   

Overvagtmester og  Regimentskriver  Peter Olsen døde i 1870.

I Skifteprotokollen står:

 

 

Underskrevet:  Olsen, Marie, Møller og skifteforvalteren

Bodil Kirstine Pedersen født i Asminderød døde 95 år gammel i Næstved:

Dødsfaldet blev anmeldt af Bodils datter: Augusta Møller, og som det kan læses var der ikke "tilstrækkeligt" til begravelsen. Bodil blev ikke 96 1/2 år, men 95 år.

Peter Olsens mor MarenTip tip oldefar Peter Olsen: Peter Olsen blev f. 1786 i Hindsgavl/Odense Amt, Vends herred i Staurbye Sogn på Fyn. Peter var søn af gårdmand Ole Pedersen og Maren Olsdatter. Peter Olsen var korporal, overvagtmester og regimentsskriver og blev Ridder af Dannebrog i 1836. Han døde tirsdag den 22. februar 1870, 84 år gammel kl. 05.15. Begravet på Næstved kirkegård Skt. Morten Sogn den 28. februar. Tip tip oldemor Bodil Kirstine Pedersen blev født i 1789. Bodil var datter af Pernille og Peder Jensen i Daglykke, Asminderød Sogn. Bodil og Peter blev gift i Skt. Mikkel kirke den 16. sept. 1814. Forlovere var Kjøbmand Jensen og kældermand Christen Pedersen. Der var lysning den 10. juni og ved lysningen underskrev: Lars Jensen og Christen Pedersen. Bodil døde den 25. april 1884. Bodil blev 95 år, og blev begravet på Næstved kirkegård Skt. Morten Sogn den 30. april 1884.

Bodil og Peter Olsens børn anført med grønt var:

1). Marie Julie Olsen blev født den 19. febr.1815 i Køge. Hjemmedøbt af Daugaard den 23. februar. Døbt i Sct. Nicolai kirke den 30. april 1815. Gudmor og faddere var: Captain Jorgensens hustru, Ole Jensen, Ole Olsen, Petersen, Finck og en løjtnant Berts. Marie Julie blev gift med skolelærer og kirkesanger Johan Jørgen Mørck. Johan Jørgen blev født i København den 23. oktober 1807 og døb den 9. december i Helligåndskirken i København. Gudmor og faddere var bl.a. justitsrådinde Beck og en Rosberg og en Bircherød. (måske en efterkommer til Biskop Jens Bircherod).

Marie Julie Olsen og Johan Jørgen Mørck blev viet den 4. december 1835 i Næstved. Forlovere var: instrumentmager Wildt og vagtmester Peter Olsen, Næstved. Marie Julie døde den 6. januar 1889, 74 år gammel og Johan Jørgen Mørck den 17. nov. 1879 72 år gammel. Begge døde i Næstved og blev begravet i Rønnebæk.

Skolelærer og kirkesanger Johan Jørgen Mørck (opkaldt efter sin morfar, Johan Jørgen Wildt) var søn af brygger og lysstøber Hans Madsen Mørck født i Arrild sogn, Tønder Amt den 9. okt. 1774 og Friderica Juliane Wildt født i Lynge sogn, Sorø Amt i dec. 1779. Gudmor/fadder var bl.a. Sophie Magdalena Roed, tjenestepige hos sognepræsten i Lynge. Friderica Juliane Wildt var datter af Johan Jørgen Wildt og Anna Elisabeth Hoeberg, viet i Kalundborg den 5. okt. 1774 med kongelig bevilling. Anna Elisabeth Hoeberg var datter af Mauritz Hoeberg rådmand og byfoged i Kalundborg. Johan Jørgen Wildt var søn af Marie Jørgensdatter Angel f. 1718, død 1775 i Skelby og Johannes Wildt, som var Kong Frederik den fjerdes agatborer i Frederiksværk. Johannes Wildt kom til Frederiksværk fra Bøhmen i tyskland. Hans kone Marie Jørgensdatter Angel var datter af Jens Jørgen Pedersen de Angel, ejer af Lysemose og hustru Marie Kjøbke, f. 1675 i Flødstrup sogn Vindinge herred, død 1725. Marie Kjøbkes forældre var Thomas Kjøbke, rådmand i Nyborg og hustru Helvig Rosenberg, f. 1650, død 25. juli 1777. Hans Madsen Mørck var søn af Mads Mørck og Zille Jacobsdatter.

Obs! Ny:

Detaljeret notat

Der er ved at blive udarbejdet et mere detaljeret notat om skolelærer og kirkesanger Johan Jørgen Mørcks forfædre og slægt, og om familiernes liv og levned. I notatet vil der indgå hans relationer til slægterne Wildt, Hoeberg, Neergaard og Laybourn.

I 1845 er Johan Jørgens forældre Hans Madsen Mørck og Friderica Juliane Mørck, f. Wildt henholdsvis 71 og 66 år. De bor i Dronnings Tværgade matr. 338 i stueetagen. Hos dem bor også deres to børnebørn Frederik Julius på fire år og Julie Hansine Elisabeth Mørck på to år, samt ugifte Ernestine Margrethe Gottlieb 58 år fra Helsingør. Husstanden havde to tjenestepiger, Sophie og Johanne fra København.  Ernestine Margrethe Gottlieb fra Helsingør boede i 1850 hos skolelærer J. J. Mørcks bror Peter Mørck i Nellikegade 209, Kbh.

Se og læs dokumentationer for Johan Jørgen Mørck og ophav.

Marie Julie Olsen og skolelærer Johan Jørgen Mørck bopæl og deres 6 børn:

I 1834 boede ugifte kirkesanger og skolelærer Johan Jørgen Mørck fra København på Rønnebæk Skole, udover Johan Jørgen var der syv andre personer i alderen fra to til 72 år, bl.a. flere med efternavn Wellejus (Vejle, Veile, Weile). I 1880 boede enke Marie Julie Mørck i Østergade matr.137a i forhuset på 1.st etage, og hendes søn Harald Oskar Carl Mørck i sidehuset på Østergade matr. 67 i Næstved. I samme år boede Lauras Wildt i Østergade matr. 136. Lauras var søn af Andreas Wildt.

I 1840 boede Marie Julie Olsen og skolelærer J. J. Mørck i boligen på Rønnebæk skole. De fik deres første barn den 17. oktober 1837, og hjemmedøbte ham på skolen:

A): Hans Peter Carl Julius Mørck den 7. november. Han døde kun 6 uger gammel.

B): Valdemar Nicolai Mørck blev født den 13. juni 1839 og døbt i kirken i Rønnebæk den 15. juli 1840. Faddere ved dåben var: Madam Olsen (vores 2x tipoldemor) fra Næstved, jomfru Jacobsen fra Gavnø, godsforvalter Briand de Crèvecoeur, Rønnebækholm, Jacobsen og Bøssemager Jonas Rodings hustru i Gaasegade i Næstved. Forældrene Marie Julie og Johan Jørgen Mørck havde i 1840 en tjenestepige der hed Marie Pedersdatter på 25 år.

I 1880 er Marie Julies søn Valdemar Nicolai 40 år og ugift. Han var hotelejer og boede i hjørneejendommen Nyhavn 44 og Havnegade nr. 55 i København. Ejer af ejendommen var tømmermester Olsen (i dag Navigatørernes Hus). Han betalte kr. 800 pr. i leje. Han var kommet til København i 1869. På første sal boede familien Niels Christian Gram, konen Eleonora Marie var født Aaberg og var svensker. Valdemar Mørck flyttede fra Havnegade 55 før 1885. På samme adresse boede forfatteren Georg Brandes formentlig i Grams lejlighed på første sal fra ca. 1990 (måske før) til 1900. Nabo ejendommen Havnegade 53 tilhørte også tømmermester Olsen, og her i forhuset på første og anden sal var Hotel Kongen af Sverige.

I 1885 boede - stadig ugift - husfader og nu restauratør Valdemar Nicolai i Rørholmsgade 2, Kbh. Øvrige i husstanden var: Niels Nielsen 19 år ugift markør fra Thisted og Sofie Amalie Beckmann - en ugift pige fra Sverige på 24 år. I 1890 boede han stadig i Rørholmsgade 2, i hans husstand er nu en husbestyrerinde Marie Christiane Hansen på 26 år fra Holbæk, og en opvarter på 19 år, Sophus Frederik Christensen fra København. Valdemar Nicolai meldte sig ud af folkekirken. Valdemar Nicolai døde 54 år gammel den 7. juli 1893 hans sidste adresse var Gammel Kongevej 29c st. Kbh., hvor han ejede og drev Cafe Sct. Jørgen. I følge et skifteretspapir anmodede Eleonora Marie Åberg, som var  gift med en Islandsk købmand N. Chr. Gram om, at måtte overtage forretningen frem for familien. Om det endte sådan vides ikke.

I 1887 tæt ved Havnegade 55, boede vores oldemor Dina og vores tipoldefar Millus Weile i Holbergsgade 15. Senere også flere andre slægtninge i Herluf Trollegade og Nyhavn 41.

I 1845 fødte Marie Julie Mørck et tredje barn:

C): Harald Oscar Carl Julius Mørck, født den 2. febr. 1842. Harald Oscar Carl Julius blev døbt den 29. april. Gudmor var: madam Toft til Rønnebækholm, godsejer Harald Tofts hustru Anne Marie Toft, født Carlsen. Harald Toft døde i 1841 og Anne Marie Toft indgik nyt ægteskab med digterpræsten N.S.F. Grundtvig den 25. oktober 1851, faddere ved Haralds dåb var: Briand de Crèvecoeurs hustru + Briand de Crèvecoeur, godsforvalter på Rønnebækholm, en løjtnant og kirkesanger/skolelærerparret Peter Jensen Seckt og hans kone Ane Marie Clausen i Haraldsted bye ved Ringsted.

Ny Harald Oscar Mørck blev malermester, ugift, og døde den 1. maj 1882, 40 år gammel i Næstved. Hans mor Marie Julie anmeldte dødsfaldet og forestod boopgørelsen, som blev afsluttet i november måned. Alle skyldnere fik hver sit og Marie Julie arvede bohave og resterende løsøre ca. kr. 600. I 1872 fremgår det i en annonce i Næstved Avis, at Harald Oscar solgte rullegardiner fra en adresse i Grønnegade. Han var opkaldt efter godsejer Toft. Anne Marie Grundtvig døde i barselseng i juli 1854 kun 41 år gammel. 

D): Hans Peter Ludvig Edvard Mørck blev født den 10. december 1843 og døbt den 15. februar 1844. Familien Marie Julie og Johan Jørgen Mørck havde i 1845 to tjenestefolk i deres brød. Sønnen Hans Peter Ludvig Edvard Mørck blev gift med Karen Sophie Hansen født i Stenstrup Lyng S. I 1881 boede familien på Østerbrogade 25 Kbh. I 1885 i Gartnergade 1 på 1.sal. Hans Peter var snedkersvend og de havde to børn. (I 1881 og 1885 på Østerbrogade nr. 23 boede enke efter general Neergaard: Anna Marie Hermandine og hendes tre børn). I 1890 boede familien Karen Sophie og Hans P. Ludv. E. Mørck stadig i Gartnergade 1, og der var kommet to børn mere til verden. Bopæl i 1900 Møllegade 4 Kbh. N. Karen Sophie Hansen døde kun 52 år gammel den 1. december 1906. De boede i 1906 i Møllegade 4. I 1921 boede enkemand Hans Peter Ludvig Edvard Mørck i "De gamles By" på Nørre Alle 21. Han døde samme sted den 19. maj 1924.

Karen Sophie Hansen og Hans Peter Ludvig Edvard Mørcks børn var:

1). Valdemar Mørck født den 22. februar i 1881. Han døde 5 år gammel.

2). Johan Jørgen Mørck blev født den 17. august i 1883 i St. Johannes Sogn, Kbh., (opkaldt efter sin farfar). Johan Jørgen Mørck var udlært gørtler og boede i 1921 i Nannasgde 24. Kbh. Den 27. oktober 1927 flyttede han med sin kone Theodora Barbara Petersen til Frederikssundsvej 190 (Hovedgaden) i Herlev. Johan Jørgen arbejdede på Vagtelvej 58. Hans indkomst i 1929 var kr. 3.235. Det tyder på, at der ikke var børn i ægteskabet. Theodora Barbara Petersen døde 51 år gammel den 13. juni 1937 på Gentofte Amtssygehus. Hun blev bisat fra Herlev kirke til Bispebjerg krematorium, og urnen blev nedsat på Herlev kirkegård den 24. juni. Theodora Barbara blev født på Fødselsstiftelsen i Kbh. den 2. april 1886. Hun var datter af ugifte Jørgine Kirstine Petersen. Johan Jørgen Mørck døde 59 år gammel den 13. august 1942 på sin bopæl. Der var jordkastning i Herlev kirke, ligbrænding på Bispebjerg krematorium den 19. august, og urnen blev nedsat den 22. august.

Sophus Marius Mørck

3). Sophus Marius Mørck blev født den 4. juni 1886 og døbt den 28. august i St. Johannes sogn, Kbh. Faddere var forældrene og Martine Nielsen. Han blev konfirmeret den 7. oktober 1900. Sophus var udlært maler. I 1900 - som lærling - boede han hos sine forældre i Møllegade 4, Kbh. N. I 1908 flyttede han fra Lykkeholms Alle 32 til Griffenfeldsgade 28 hos Crone. I 1913 boede han i Skt. Pederstræde 10 1sal. Sophus blev gift med Olga Emilie Caroline Jakobsen den 18. maj 1913. Olga blev født i de Classenske Boliger, hun var datter af Anna Cathrine Larsen og murer Thorvald Christian Jakobsen. Hendes forældre boede i 1913 i St. Poulsgade 44, Kbh. Ø. Olga føder tvillinger - en pige og en dreng - den 4. januar 1914. Pigen dør udøbt. Drengen bliver hjemmedøbt Svend Aage samme dag, men blev kun 9 timer gammel. Parret bor i Skt. Pederstræde 10 i 1916. Sophus har arbejde hos KTAS. Hans indkomst i 1915 var kr. 1750, skat kr. 19.

I 1921 bor de stadig  på samme adresse og Sophus er blevet montør hos KTAS og tjente kr. 4.600 i 1920, ingen børn. I 1925 på samme adresse og stadig uden børn, men Sophus er blevet forfremmet til overmontør. I 1930 er Olga blevet vicevært i ejendommen og Sophus arbejder stadig som overmontør i Nørregade hos KTAS. Sophus Marius Mørck døde på Blegdams hospital den 8. oktober 1964. Hans sidste adresse var Strandbouldevarden 8, 2tv. Kbh. Ø. Alt tyder på, at Sophus og Olga ikke fik yderligere børn efter tvillingerne i 1914.

4). Anna Rigmor Julie Mørck gift Hansen blev født den 10. sept. 1889 og døbt i St. Johannes sogn den 27.oktober. Faddere var forældrene og Anna og Valborg Jørgensen. Anna Rigmor Julie Hansen, f. Mørck døde på Frederiksberg Kbh. den 4. oktober 1985. Hun blev 96 år (et år ældre end sin oldemor). Hendes sidste bopælsadresse var Solbjerg Have 7, st. 2000 F.

 

Marie Julie Olsen og skolelærer Johan Jørgen Mørcks børn fortsat:

E): Anna Caroline Christine Mørck, født den 27. juli 1845. Døbt den 17. sept. 1845. Faddere var: mormor Olsen i Næstved, skolelærer Peter Jensen Seckt og Ane Marie Clausens datter Haraldine og Bech i Næstved. Peter Jensen Seckt var også tællingskommissær. I 1860 var de tre ældste børn flyttet hjemmefra, og kun Anna Caroline Christine boede hjemme. Hun blev konfirmeret i 1861. Anna Caroline Christine blev skolelærer som sin far. I 1890 boede hun og hendes niece Anna Isadora Møller opført som tjenestepige i Riddergade matr. nr. 107. Her havde Anna C. C Mørck en lille privatskole for finere folks børn. Skolen fandtes også i 1899, men et andet sted i Næstved eller et sted i omegnen. I 1905 boede Anna Caroline Christine i Andreas Bjørnsgade 12, Kbh. Fra den 1. november 1906 på Nørre Alle 17 og i 1908 Blegdamsvej 2. I 1921 var hun gået på pension som skolelærer og boede på Rolfsvej 8, Kbh. F. Anna Caroline Christine Mørck døde 76 år gammel af brystkræft den 29. juni 1922 på Frederiksberg Hospital og begravet på Kjøbenhavns Ass. kirkegård den 2. juli.

I 1853 fik Marie Julie en søn mere:

F): Frederik Julius Mørck, han blev døbt den 26. dec. 1853. Faddere ved denne dåb var: Madam Wiedt på Veilegaarden (der kan stå Vestgaarden), Agerlin, på Mariesminde (I 1855 er beboerne på Mariesminde Helene Otilia og Carl Julius Agerlin), Engberg på *Grevensvænge ( I 1850 er beboerne på Grevensvænge bl.a. forpagter Ludvig Severin Engberg fra Korsør og hans hustru Charlotte fra Bornholm), en Agerlin mere og fuldmægtig Houg på Gavnø. Frederik Julius Mørck døde 8 måneder gammel i 1854.

I Rønnebæk var der i 1860 123 gårde og huse, der var 165 familier. I byen boede der i alt 745 personer. Folketællingen fra 10. februar 1860 blev foretaget af Johan Jørgen Mørck. Johan Jørgen var tællingskommissær i Rønnebæk ved folketællingerne i 1850, 1855 og i 1860.

*Grevensvænge er en lille landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1547. Gården ligger i Rønnebæk Sogn i Næstved Kommune. Hovedbygningen er opført i 1640 og tilbygget i 1888-1889. Grevensvænge Gods er på 423,4 hektar med Stenlæggergaard, Nyvang, Flinttoftegaard og Korshøjgaard.

2). Bodil og Peter Olsens datter: Caroline Margrethe Olsen blev født den 11. dec. 1821 og døbt 9. juni 1822. Skt. Peder kirke i Næstved. Caroline døde 15 år gammel i Næstved den 28. marts 1837.

3). Bodil og Peter Olsens søn: Christian August Olsen blev født den 1. august 1827 og døbt den 25. november 1827 i Skt. Peder Sogn, Næstved. Faddere var: Madam Rosing, dyrlæge Poulsen og løjtnant Niels Gottfred Saurbreÿ. Saurbreÿ blev udnævnt til oberstløjtnant og døde den 11. marts 1851 i Næstved. Christian August døde 2. 1/2 år gammel den 27. februar 1830 samme sted.

4). Tipoldefar: Peter Christian Olsen f. den 7. december 1830 og døbt den 19. februar 1831. Han blev konfirmeret den 19. april 1846. Vaccineret 19. juli 1831. Han døde i Vordingborg den 9.11.1914.

Peter Christian Olsen var boghandler og blev gift med Anna Margrethe Olsen, født Eriksen den 22. april 1833 i Maribo Amt, Falster Nørre Herred, Stubbekøbing Sogn. Anna Margrethe døde den 5.5.1895.

Deres børn var: a). Oldefar Christian Peter Valdemar Olsen blev født den 14.9.1857. b). Ferdinand Victor Emanuel Olsen f. 9. oktober 1859. c). Kamilla Margrethe Olsen f. 13. juli 1872.

Augusta Olsen gift Møller5). Bodil og Peter Olsens datter: Augusta Elfine Emilie Fridericke Olsen født den 2. december 1834 og døbt i Sankt Peder kirke den 16. februar 1835. Augusta blev konfirmeret den 15. april 1849. Vaccineret 15. marts 1835 i Næstved. Augusta blev gift med bogbinder Frederik Vilhelm Møller, født den 3. januar 1822 i Slagelse, døbt den 12. maj samme år i Skt. Mikkel kirke. Frederik Vilhelm var søn af bogbinder Johan Gustav Møller og hustru Ane Pedersdatter, boende på Slottensgade i Korsør Slagelse amt. Faddere var: Niels Michaelsens kone, pæn pige Stine hosxxx, Mahlermester, *Carl Ferdinand Dilling, snedkersvend Petersen og bogtrykker Svend Køning. Augustas svigerfar Johan Gustav Møller døde før 1840. Hendes svigermor Ane Pedersdatter giftede sig igen med naboens 13 år yngre søn bogbinder Mads Hansen. Ane Pedersdatter var født i Asminderød, Frederiksborg.

Fadder Malermester Carl Ferdinand Dilling blev født den 28. december 1765 i Astrup gård, Bjergsted sogn og døbt i 1766 i Bjergsted kirke. Han døde i Slagelse. Han var søn af Christian Friderich Dilling (tysker) og Christine Larsdatter Weile blev født i 1740 i Fodby ved Næstved. Hun Døde i Lindebjerggård, Skibby sogn. Begravet 8. april 1807 på Skibby kirkegård. Christine Larsdatter Weile var datter af Lars Andersen Weile og Else Hansdatter i Næstved. 

*Carl Ferdinand Dilling blev gift i Bjergsted kirke den 10. juli 1789 med Ane Cathrine Weile, datter af ukendte. Dokumentationer. I FT i Slagelse i 1801 bor de også i Slottensgade.

Augusta og Frederik Vilhelm blev viet i Rønnebæk kirke den 27. juli 1851. Forlovere var: vagtmester Peter Olsen i Næstved og bogbinder Mads Hansen fra Slagelse. Augusta var kun 16 1/2 år gammel, gommen 29 år. Frederik Vilhelm døde 58 år gammel efter to dages sygdom den 16. januar 1880 i Næstved. I 1890 boede Augusta og hendes søn Carl Axel i Riddergade. Augusta døde den 24. april 1910 i Vejle. Frederik Vilhelm havde flere søskende: Johan Peder Møller, Oluf August Møller og Christian Rudolph Møller.

Augusta Olsen og Frederik Vilhelm Møllers syv børn var:

A): Gustav Viggo Oscar Møller, født den 10. okt. 1851, døbt i St. Morten kirke den 21. dec. 1851. Faddere var: Madam Olsen (Augustas mor), Jomfruen Laura Fisher gik først. Instrumentmager Marchielle, Carl Lorentius, Peder Borch. Alle af Næstved. Gustav Viggo Oscar Møller døde 10 år gammel af hjernehindebetændelse.

B): Christian Emil Anton Møller, født den 8. nov. 1853, døbt den 16. febr. 1854 i St. Morten kirke. Faddere var: Fleisman, jomfru Jensen i Næstved. O. Søllegaard (Grønnegade 37 (t.v.), Ringstedgade 14) og møllerbyggersvend Jørgensen i Næstved. I 1855 boede familien Møller i Riddergade matr. nr. 105 og familien talte to voksne og to børn, samt en tjenestepige Jacobine Elisabeth Kaas på 18 år fra Veilø Sogn, Præstø Amt.

C): Anne Vilhemine Caroline Møller født den 11. april 1856, døbt den 27. april i St. Peders kirke. Faddere var: bogbinder Mads Hansens hustru (Frederik Vilhelm Møllers mor) fra Slagelse (hendes nye mand Mads Hansen var forlover ved Augustas bryllup i 1851), skolelærer Mørchs hustru i Rønnebæk (Marie Julie) begge i Næstved og bogbinder Mads Hansen fra Slagelse. Anne Vilhemine blev konfirmeret den 2. okt. 1870. Anne Vilhemine Caroline Møller blev gift med hotelejer Peter Marthinus Andersen. I 1901 bor familien på Torvet 17, matr.142a Grenaa Købstad. De har to børn: 1). Agnes Nicoline Augusta Andersen født den 16. september 1884. 2). Carlo Marthinus Andersen født den 14. januar 1887. Carlo Marthinus døde 3 år gammel den 1. juli 1890. 3). Karlo Andreas Andersen født den 21. september 1894. I husstanden er også tjenestepige Mette Sofie Andersen fra  Skindbjerg ved Randers. Peter Marthinus Andersen døde i Grenå den 23. september 1937 og hans kone Anne Vilhemine Caroline Møller den 29. november i hjemmet Torvet nr. 17. Begge blev begravet på Grenå kirkegård.

D): Petrine Augusta Møller blev født den 20. februar 1865 og døbt i St. Mortens kirke den 26. maj. Faddere var bl.a. Wiedt (Wildt)? Augustas nevø maler Harald Mørck, bogbinder Hansen fra Slagelse og barnets far. Petrine Augusta Møller blev konfirmeret i 1874. Før Petrine blev gift arbejdede hun som stuepige bl.a. på Hotel Vinhuset i Næstved (i 2005 fejrede Torben Koefoed sin 60 års fødselsdag her). Petrine var også i et stykke tid stuepige på Hotel D'angleterre i København. Petrine Augusta døde 77 år gammel den 12. januar 1943 i sin lejlighed i Odinsgade 48 i Vejle. Hun blev begravet den 17. januar på Østre Kirkegaard, Sct. Nicolai Sogn.

Petrine Augusta blev gift med pakhusarbejder, detaillist og møllersvend Peder Carl Larsen født den 13. marts 1866 i Thyregod Sogn ved Vejle, hjemmedøbt den 19. marts. Peder Carl var søn af husmand Niels Larsen og Nielsine Henriette Elisabeth Pedersen. Petrine Augusta og Peder Carl blev viet i Vejle den 22. maj 1899. I 1906 boede parret i Odinsgade 48 i Vejle. De havde på det tidspunkt 4 børn. I folketællingen i 1921 bor de i Odinsgade 48, og her fremgår det, at Peder Carl Larsen var tilflyttet fra Thyregod sogn til Vejle i 1896 og Petrine Augusta fra Næstved til Vejle i 1899.

Peder Carl Larsen var enkemand, og Petrine Augusta var ikke mor til de tre førstnævnte børn, men kun mor til 4). Carl Vilhelm Larsen født i 1900. Peder Carls første kone Maren Christine Petersen Bech døde i Sindbjerg Sogn den 28. juni 1896. I 1925 bor sønnen Carl Vilhelm stadig hos sine forældre i Odinsgade og er blevet smedesvend. I 1920 var Petrine Augusta og Peder Carl Larsens samlet årsindkomst 8.348 kr., og sønnen Carl havde tjent 3.336 kr. Husstandsindkomsten svare således til kr. 166.615.48 i 2009. Købmand Peder Carl Larsen døde den 22. januar 1943 kun 10 dage efter Petrine, og han blev begravet samme sted som Petrine.

Petrine Augusta og Peder Carl Larsens børn:

1). Tvillingerne Niels Larsen og Hans Bech Larsen født i 1889. 3). Signe Larsen født 22. maj 1894 af første ægteskab og 4). Carl Vilhelm Larsen født den 15. juli 1900. Tvillingerne Niels og Hans var i lære som henholdsvis smed og maler. Smed Carl Vilhelm Larsen boede stadig i forældrenes lejlighed på Odinsgade 48 i 1963.

Augusta Olsen og Frederik Vilhelm Møllers børn fortsat:

E): Peter Vilhelm Oluf Møller blev født i december 1866 og døbt i St. Mortens kirke den 2. december 1867. Moderen Augusta bar barnet. Faddere var: Regine Nielsen og Josefine Nielsen. Han blev konfirmeret i 1881.

F): Anna Isidora Møller født den 21. oktober 1868, døbt i St. Morten kirke den 2. august 1869. Moderen bar barnet. Faddere var jomfru K. Nielsen, Drejer Hansen og skomager Nielsen alle af Næstved. Anna Isidora blev konfirmeret søndag den 1. april 1882 i Skt. Peder kirke i Næstved og i 1890 bor hun hos tante Anna Caroline Christine Mørck. Anna Isidora blev gift den 20. marts 1898 i St. Mortens kirke med købmand Kristian Sørensen Bang, Hals. Kristian blev født i Hals den 30. december 1873, og var søn af skipper Anders Kristensen Sørensen og Larsine Christensen i Hals. Forlovere var: brudens onkel Kancelliråd og boghandler Christian Peter Olsen i Vordingborg, og L. S. Petersen, Næstved. Anna Isidora boede i Grønnegade på vielsesdagen. Ny  Se foto.

Efter vielsen bosætter de nygifte sig i Hals ved Aalborg, hvor de har en købmandsgård. Den 25. august 1898 nedkommer Anna Isidora 30 år gammel med en søn der dør få uger efter hjemmedåben. 39 år gammel i 1909 føder Anna Isidora atter en søn, der bliver døbt Skat Aage Frode Bang.

Faddere er: Kristian Bangs familiemedlemmer, hotelejer i Grenå Peter Andersen, Anna Isidoras bror Peter Chr. Oscar Møller der er forretningsfører i Vejle og hendes mor enke Augusta Møller, f. Olsen. Før 1901 boede Augusta Møller hos sin søn Peter Chr. Oscar i Vejle. Fra 1901 tager hun ophold hos sin datter og svigersøn i Hals. Anna Isidora Møller blev enke, og i 1930 bor hun og sønnen skat stadig i Hals. Hendes mand Kristian Bang døde den 16. juni 1927 53 år gammel  på kommunehospitalet i Aalborg.

Deres barn: 2). Skat Aage Frode Bang født den 7. september 1909 i Hals. Han døde på Aalborg Amtssygehus den 28. april 1936. Hans adresse var i Victoriagade Aalborg.

I 1924 blev Skat Aage Frode konfirmeret. I 1930 er han mekaniker hos Johannesen. Skat blev gift med Jordemor Else Høg Nielsen. De fik to børnebørn.

Augusta Olsen og Frederik Vilhelm Møllers børn fortsat:

G): Peter Christian Oscar Møller blev døbt i Sankt Mortens kirke den 16. februar 1872. Faddere var: Marie Møller, Marie Hansen, tjenestekarl Søren Pedersen og tjenestekarl Jens Sørensen. Peter Christian Oscar Møller søn af Augusta Olsen og bogbinder Frederik Vilhelm Møller i Næstved, blev gift med Dorthea Marie Hansen datter af smed Mads Peter Hansen den 27. okt. 1907 i Vejle, hvor de bor, arbejder og forøger familien. De fik syv børn sammen. Dorthea Marie fik en søn i 1905 før ægteskabet i 1907. I 1907 er Peter Christian Oscar forretningsbestyrer i Vejle. I 1909 boede familien i Aagade 27. I 1911 boede familien på Teglgårdsvej 13, Vejle. I 1925 boede familien på Vardevej 25, og Peter Christian Oscar Møller arbejdede som slagteriarbejder. Nye: foto af ukendte efterkommere af denne familiegren.

 

Dorthea Marie Hansen og Peter Christian Oscar Møllers børn: Dorthea Marie Hansen og Peter Christian Oscar Møller

1). Dortheas søn Svend Arne Emil Christian Hansen f. udenfor ægteskab den 1, juli 1905, fik navneforandring til Møller i 1908. Svend Arne døde den 10. marts 1990. Hans sidste bopælsadresser var: Grejsdalsvej 204, st., og Grejsdalsvej 90 i Vejle.

2). Isidora Augusta Marie Møller f. marts 1908. Faddere ved dåben var forældrene, købmand Christian Sørensen Bang og hustru Anna Isidora Møller (Peter Christian Oskars søster og svoger) fra Hals ved Aalborg.

3). Elly Margot Møller f. 9. maj og døbt 15. august 1909. Faddere ved dåben var: forældrene (Dorthea Marie Hansen og Peter Christian Oscar Møller), købmand mm. Peter Carl Larsen og hans hustru Petrine Augusta Møller (Peter Christian Oscar Møllers søster og svoger), alle fra Vejle. Elly Margot Møller blev gift med Kaj Adler Jensen.  Elly Margot døde 1998. Hendes sidste bopælsadresse var Askevænget i Vejle. Elly Margot er begravet på Nordre Kirkegård i Vejle.

 

Elly Margot Møller og Kaj Adler Jensens nulevende (2012) barn er: 

3a). Preben Adler Jensen der blev født den 24. juli 1945 i Hillerød og døbt i Frederiksborg Slotskirke. Han blev konfirmeret 1959 i Sct. Johannes kirke i Vejle. Preben fik realeksamen i 1962 i Vejle og blev i 1971 gift med Ulla Frahm Pedersen på Vejle rådhus. Ulla Frahm døde i 2008 og er begravet på Nordre Kirkegård i Vejle. Preben Adler Jensens har fra 1963 til 2007 arbejdet som elektriker, el-garantimester, service-ingeniør, el-ingeniør, el-projektleder og transmissionstekniker. Ulla Frahm og Preben Adler Jensens børn: Charlotte Adler Jensen er født 15. juni 1972 i Vejle, gift Schwarz. Børn: Anne, Sara, Marie og Andreas Adler Schwarz. Christian Adler Jensen er født i 26. april 1975 i Vejle. Børn: Ida og Neia Adler Germansen.

Andet om denne familiegren.

Preben Adler Jensens kusiner og fætre på mødrene side: Inge Skak Pedersen og Sven Erik Møller (død) (Svend Arne Emil Christian Møller). Jørgen Milert Møller og Kirsten Milert Lundby (Carl Axel Milert Møller). Jan Holm Møller og Jette Nielsen (Frederik Vilhelm Møller). Bente Møller (Ruth Ella Møller). Henning Ivan Møller (død), Birgit Møller i 1. ægteskab og Susanne Pernille Isadora Møller i 2. ægteskab (Heinrich Valdemar Møller – gift 2 gange). Eli Tømmergaard og Jytte Mølgaard Frandsen (Else Møller). Dette afsnit 3a er oplyst af Preben Adler Jensen den 4. april 2012.

Dorthea Marie Hansen og Peter Christian Oscar Møllers børn fortsat:

Carl Axel Milert Møller

4). Carl Axel Milert Møller blev født den 14. dec. 1911. Faddere ved dåben var forældrene, Mathilde og Christian Iversen fra Vejle. Carl Axel Milert blev gift med  Olga Margrethe Nielsen født den 27. november 1911. Carl Axel Milert døde den 22. nov. 1987. Hans sidste bopælsadresser var: Nyboesgade 21, 3sal i Vejle. Carl og hans hustru er begge begravet på Nordre Kirkegård i Vejle.

 

 

Olga Margrethe Nielsen og Carl Axel Milert Møllers børn er nulevende:

a). Jørgen Milert Møller der blev født den 11. oktober 1941 i Vejle og døbt i Sct. Johannes kirke den 30. november. Han blev konfirmeret samme sted den 16. oktober i 1955. Jørgen fik studentereksamen den 17. juni 1960 fra Vejle Gymnasium, og i 1965 gift med Kirsten Obel i Mølholm kirke. I 1966 Cand. Scient fra Århus Universitet, soldat fra marts 1966 til februar 1968. Jørgen Milert Møllers arbejdspladser gennem 40 år: Nørresundby Gymnasium 1968-1975, Ecole Européenne i Bruxelles 1975- 90 og fra 1990 til 2008 ved Duborg-Skolen i Flensborg.

b). Kirsten Milert Møller blev født den 30. august 1945 i Vejle, gift Lundby.

Dorthea Marie Hansen og Peter Christian Oscar Møllers børn fortsat:

5). Vilhelm Frederik Møller blev født den 22. oktober 1912 i Vejle, døbt den den 22. okt. 1913. Faddere ved dåben var forældrene, maskinpasser Niels Nielsen og hustru Olivia, alle fra Vejle.  Vilhelm Frederik Møller døde den 25. maj 1977 i Virum. I 1977 boede han på Kongestien 77, Virum. Han blev gift den 14. januar 1939 i Rosenvænget Sogn Kbh. Ø., med ekspeditrice Else Iversen født den 9. august 1914, hun døde den 5. november 2005. Hendes sidste adresse var Sennepsmarken 1, Virum. Vilhelm Frederik var ved vielsen repræsentant og boede i Ringstedgade 6 Kbh. Else Iversen boede hos sine forældre i Dahlerupsgade 3 (ved siden af München Kro). Forlovere var Vilhelm Frederiks far Peter Christian Oscar Møller og Elses far kontorist Jørgen Holm Iversen.

 

6). Ruth Ella Møller født den 20. jan. 1916. Faddere ved dåben var forældrene, Søren Jensen og hustru Agnete fra Vejle. Ruth Ella Møller, gift Christensen døde den 20. august 1992. Hendes sidste bopælsadresse var på: H. C. Hansensvej 13 og i Dalgade 5 st. Vejle.

 

7). Heinrich Valdemar Møller f. den 21. nov. 1921. Faddere ved dåben var forældrene, købmand Peter Carl Larsen og hustru Petrine Augusta født Møller (Augusta Olsens datter), Odinsgade 48, alle i Vejle. Heinrich døde den 16. dec 1972. Hans sidste bopælsadresser var: Venusvej 31 og Marsvej 15 i Vejle. Heinrich Valdemar blev gift med Signe Margrethe Iversen i oktober måned 1943 i Ringkøbing. Sammen fik de to børn: Henning Ivan Møller og Birgit Møller.

 

 

 

8.) Else Møller f. 14. febr. 1921. (nulevende 2012). Faddere ved Elses dåb var forældrene, detaillist Thomas Andersen og hustru Anna Dorthea, alle i Vejle. Else Møller er gift Mølgaard Frandsen. Else bor i Brædstrup.

 

Se kirkeblade og folketællinger vedr.: Peter Olsen og Bodil Pedersdatters oldebørn

Augusta Olsen og Frederik Vilhelm Møllers børn fortsat:

H): Carl Axel Møller blev født den 7. februar 1876, og døbt i St. Morten kirke den 16. april. Faddere var: storesøster Vilhemine Møller, Ane Hansen, snedkermester C. Søllegaard, farver Olsen og Nålemager Moosdorf, Riddergade matr. 31. Ved folketællingen i februar 1880 bor familien Møller stadig i Riddergade. Augusta blev enke i januar og var alene med seks børn, heraf de fire under 14 år. Augusta er kommet under offentlig forsørgelse af fattigvæsenet. I 1890 bor hun og hendes yngste søn Carl Axel stadig i Riddergade.Carl Axel blev Konfirmeret 1890. Før Carl Axel blev gift boede han i Frederiksgade 31 i forhuset på 1.sal i Odense. Carl Axel arbejdede på den tid i Overgade hos Cigarfabrikant A. Jensen, og var tilflyttet fra Næstved i 1898. Cigarmager i Odense Carl Axel Møller blev gift den 16. maj 1901 i St. Mortens kirke med Anna Nielsine Petrine Larsen født i Julebæk, Herlufmagle i 1876. Hun var datter af murermester Hans Larsen og Maren Cathrine født Nielsen i Næstved. Forlovere var: købmand Peter Carl Andersen (gommens svoger) i Grenå og murermester Hans Larsen, Næstved (brudens far). Anna Nielsine Petrine Larsen boede i Nygade. Den 4. november 1896 flyttede hun til Nygaardsvej 4, Kbh., hvor hun havde plads som tjenestepige hos Anne Marie Wulff født Nielsen i Næstved, enke efter skibsfører Ludvig Emanuel Wulff. Anna Nielsine Petrine Larsen flyttede tilbage til Næstved igen den 3. november 1897. I 1915 tjente Carl Axel 2000 kr. og betalte 170 kr. i skat. Anna Nielsine Petrine døde den 14. marts 1924 47 år gammel i (Bredegade 4) ? i Vor Frue Sogn i Aalborg. Carl Axel Møller døde den 9. oktober 1936 60 år gammel i Lindholm Sogn. Hans sidste bopælsadresse var: Jens Bangsvej 16, Lindholm.

Se kirkeblade og folketællinger vedr.: Peter Olsen og Bodil Pedersdatters oldebørn Ny 14. nov. 2010. Vi efterlyser nulevende: slægtninge

Ejendomme og FT 1890 i Næstved - Vejle Stadsarkiv

tilbage til slægten