Familiedokumenter Baasch

Sara Johanne Carlsen blev koppevaccineret den 29. juni 1841 i Nakskov

Carl Friederich Baasch blev vaccinirt i Gettorp den 3. april 1843

Anbefalinger:

Fra 1. november 1860 til 1. maj 1861 arbejdede Sara Johanne Carlsen på Ulriksdal. Ulriksdal var en sædegård fra middelalderen. Gårdens ejer var i 1863 Jørgen Wichfeld og hovedbygningen var nyopført i 1860. Ulriksdal ligger i Godsted sogn ved Guldborgsund.

H. Lübbers var forlover ved Carl Friederich og Saras vielse i 1863

Carl Friederich Baasch fik også i 1863 en fin anbefaling af godsejer og jægermester Friderichsen på Kjerstrup gods.

Saras anbefaling i 1865 fra Vallø Gods

Carl Friedrich arbejdede i 4 år som mejeribestyrer på Klintholm Gods.

 

Carl Friedrichs soldaterbog fra 1864

Carl Friedrich var ved fronten i 160 dage

Menig 304 Carl Friedrich Baasch satte ufrivilligt livet på spil ved fronten i1864. Han deltog i krigen fra den 21. maj til den 13. august på kong Christian 9 befaling. 50 år senere modtog han en hædersmedalje for sin indsats for "Fædrelandet". I 1915 fem år før han døde modtog han en livslang hædersgave på 100 kr. om året, som han kunne få udbetalt efter ansøgning og ved behørig dokumentation. Beløbet svare til 4.432 kr. i 2008.

Christian 9 blev født på Carl Friedrichs hjemegn i Gettorp, Slesvig den 8. april 1818, og var af tysk afstamning. I mange år støttede han Estrup der kæmpede imod folketingsparlamentarismen og partiet Venstre.

Carl Friedrich var dansk statsborger og derfor dansk soldat. Hans brødre der var tyske statsborgere deltog i krigen på tysk side. Mon ikke de har skudt mange skud af op i den blå luft?

De danske soldater var i 1864 udstyret med gamle forladere, mens tyskerne derimod havde moderne kanoner og geværer, som kunne skyde fem skud til sammenligning imod et dansk skud, hvilket var årsag til at Danmark tabte krigen.  Det fortælles da krigen var slut - og de danske soldater marcherede hjem - stod folk ved landevejene og i byerne og hånede dem, rakte fingre ad dem, og spyttede efter dem, fordi de havde tabt krigen.

Breve fra familien i Tyskland

Oversættelse af ovennævnte brev fra 1876:

 

Sara og Carl Friedrich Baasch køber hus i 1881

I baggrunden ses Hald kirke

 

Sara og Carl Friedrich Baasch køber mere ejendom i 1903

Se også folketællingerne i Hald i 1906 og 1916

tilbage

 

I 1885 får Carl Friedrich et brev fra sin far

Oversættelse af ovennævnte brev fra Claus Baasch 1885:

 

Carl Friedrich får efteruddannelse i 1886 og 1887 og bliver lærer

Brevkort fra Sofus:

Brevkort fra Kristian der er på Anholt

 

I 1915 modtager Carl Friedrich et hædersbevis og en almisse fra Sognerådet

Brevkort til Elisabet fra Carl Henrik:

Sara døde i 1917 Carl Friedrich i 1919

tilbage

 

Udskrift fra skifteprotokol i Randers i 1910:

tilbage