Notat om familien Thune fra Vejle og Samsø og deres efterkommere

Af  Mogens Weile og Torben Koefoed Olsen. Revideret den 28. oktober 2010 og 28.februar 2013.

Frederik Jacob Christian Thune, blev født i Tranebjerg på Samsø den 30. maj 1871 og døbt den 10. juli 1871. Han var søn af boghandler Carl Mathias Thune fra Vejle og Pouline Svendsen født den 1. marts 1834. Pouline Schwensen var datter af gårdejer Frederik Schwensen og Magdalene Sophie Volder. Det var Frederik Schwensen bror der ejede "Slotsmøllen" i Kolding, der nedbrændte under krigen i 1864. Carl Mathias (Frederik Thunes far) blev født den 25. nov. 1839. Døbt i Sct. Nicolai, Nørvang, i Weile den 14. jan. 1839. Hans forældre var: bogbinder Jacob Christian Thune og Hansine Nicoline Helbeck (hans første ægteskab) i Weile. Hansine Nicoline Helbeck døde 39 år gammel i Ribe den 28. oktober 1844 og blev begravet den 2. november. Faddere ved Carl Mathias dåb var bl.a.: Hasting, M.M. Lorentzen, Skibsbyggemester Printz, P. Pedersen og A. O. Hansen alle af Weile.

Frederik Thunes farfar, Jacob Christian Thune blev enkemand og giftede sig igen i 1848 med Sofie Simesen f. 1837 i Fredericia. Sofie var søster til Professor Rasmus Johannes Simesen der blev fordrevet fra Flensborg i krigen i 1864, og søskendebarn til boghandler J. L. Wisbech. Om Rasmus Simesens søn Viggo. Carl Mathias Thune var lærling i sin fars forretning fra 1853 til 1858. Han arbejdede i Falcks Enkes bogbinderi i København fra okt. 1858 til foråret 1863. Den 1. oktober 1863 overtog han sin fars forretning i Tranebjerg på Samsø. Carl Mathias måtte lukke butikken ned i 6. uger i 1864 for at deltage i krigen. Han blev rabatberettiget ved overdragelsen i 1863 og forretningen skiftede navn til C. M. Thunes papir, tapet og galanterihandel, og med tilknyttet bogbinderi. Forretningen var på samme tid station for "Det danske meteoroliske Institut"

Carl Mathias far Jacob Christian Thune grundlagde sit bogbinderi i Vejle i 1828, og flyttede det velansete bogbinderi fra Vejle til Samsø i 1857.

Hans søn Frederik Thune var medhjælper hos Andreas Jensen i Præstø fra 1. Januar til nov. 1889; hos Emil Aarsleff i Næstved fra 1. nov. 1889 til 1. nov. 1892. I 1890 boede Frederik Thune hos familien Aarsleff på Axeltorv. Frederik arbejdede hos F. Rybner Petersen i Aarhus fra 1. nov. 1892 til Sept. 189?- hvorefter han igen tog tilbage til Næstved til Emil Aarsleff og arbejdede der fra 1. Okt. 1890 til 31. dec. 1894. I januar 1895 overtog Frederik Thune, Chr. Olsens Boghandel i Vordingborg efter sin svoger Chr. Peter Valdemar Olsen. Han var rabatberettiget ved overtagelsen. Firmaet blev forandret til: Frederik Thune. Forretningsart: Sortimentsboghandel, Papir, Tapet, Musik, Galanterihandel og Lejebibliotek. Forretningen blev grundlagt 17. dec. 1855 af P. Chr. Olsen. Frederik Thune var også kasserer for Vordingborg Sangforening og for Vordingborg Foredragsforening.
 

Carl Mathias Thune fik 6 børn:

1). Magdalene Hansine Thune: f. 26. sept. 1866. Hun døde den 12. jan. 1867 i Tranebjerg sogn.

2). Maria Sofie Hansine Thune: f. 23. okt. 1868 døbt den 20. dec. Maria døde den 6. juli 1937 i København.

3). Frederik Jacob Christian Thune: f. den 30. maj 1871, døbt den 10. juli 1871 og han døde den 1. maj 1943 i Vordingborg. Frederik blev gift med: Camilla Margrethe Olsen f. 1872, datter af boghandler Peter Christian Olsen og Anna Margrethe Olsen, født Eriksen i 1831. Frederik Jacob Christian Thune overtog sin svigerfars boghandel i Vordingborg i 1895. Frederik døde den 11. marts 1943 i Vordingborg.

4). Magdalene Sophia Pouline Thune: f. 1. okt. 1872. Døbt 8.dec. 1872. Faddere var ved dåben var: moderen, skræddermester Hjort fra Kjøbenhavn, lærer Vendt i Brøndby og Elisabeth Hansen i Præstegården. I 1921 levede Magdalene som ugift husmoder og drev en købmandsforretning/slikforretning i Tranebjerg.

5). Sophie Elisabeth Ingeborg Thune: f. 3. januar 1874. Døbt 19. april 1874. Faddere ved dåben var: moderen, C. C. Qvist af Tillemark? farversvend Harald Lund og frøken Gjertrud Lund, Tranebjerg. Sophie døde den 15. Maj 1919 i Tranebjerg. I 1910 overtog hun boghandlen efter sin far.

6). Laura Frederike Jensine Thune: f. 24. januar 1876. Døbt 17. april 1876. Faddere ved dåben var: moderen. Ungkarl Carl Sxxxx og ungkarl tobakshandler, Peter Thune (Carl Mathias Thunes bror). Frøken Gjertrud Lund alle fra Tranebjerg på Samsø. Peter Thunes tobaksforretning lå lige overfor Carl Mathias boghandel.

Det fortælles at Frederik Thunes søskende på Samsø, ikke blev gift og fik børn. En ældre herre på Samsø fortæller (år 2010), at han kan huske at der var to ugifte søstre Thune, der drev en slikbutik med nogle fantastiske flødeboller, men han kan desværre ikke huske, hvad søstrene hed, men den ene af dem må være Magdalene Sophie Pouline Thune. Kilde: Anja Jensen Samsø Egnsarkiv/Økomuseum Samsø.  Læs mere om boghandlerne: her

Carl Mathias Thunes boghandel lå i Langgade 41 i Tranebjerg. I dag ligger der en tøjbutik på adressen. På billedet i midten ses bagerst fra venstre: nr. to og tre Camilla og hendes mand Frederik Thune. Camilla var datter af boghandler Peter Christian Olsen i Vordingborg. Parret overtog forretningen i Vordingborg efter Olsen i 1895. Siddende tv.: Pouline og Carl Mathias Thune fra Vejle. Samsø er et besøg værd.

Om Frederik Jacob Christian Thune og Camilla Margrethe Olsen:

Frederik Jacob Christian Thune blev gift med Camilla Margrethe Olsen, som var datter af boghandler Peter Christian Olsen og Anna Margrethe Olsen (vores tipoldeforældre). Camilla Margrethe Olsen blev født i Vordingborg den 13. juli 1872 og døbt den 3. november i Skt. Peder Kirke. Ifølge kirkeblad var hendes mor 39 år. Faddere ved dåben var: enkefru ??? toldassistent Jensen, Vordingborg og Kjøbmand Petersen, Næstved. Kjøbmand Petersen/Ericsen er sandsynligvis Camillas morfar. Familien på besøg hos Thune i Vordingborg

boghandler Frederik Thune tv. Ubekendt th. på Samsø

 

 

Frederik Jacob Christian Thune og Camilla Margrethe Olsen fik 4 børn:

Inger Marie Thune, Else Thune, Sigrid og Bertel Thune.

Ved folketællingen i Vordingborg i 1916, Ahlgade nr. 87 oplyses at Frederik Thune havde haft en årsindkomst i 1915 på kr. 4.950. En formue på kr. 10.000, og han havde betalt statsskat kr. 97.35., og skat til kommunen kr. 593.60.

 

Familien havde en tjenestepige, Karen Marie 29 år gammel, hendes indkomst er ikke oplyst, og en ansat ekspedient, Martha Skotte 37 år gammel, hendes årsindkomst var kr. 700.00 og hun havde betalt kr. 31.80 i skat.  

tilbage til slægten