Notat om Ferdinand Victor Emanuel Olsen. Bror til vores oldefar Chr. Peter Valdemar Olsen.

af Torben Koefoed Olsen og Mogens Weile, opdateret 22. november 2008. Opdateret 28. april 2014.

 

 

Om Ferdinand Victor Emanuel  Olsen og hans kone Emilie Elisabeth Schmidt:

 

 

 

 

 

 

 

Victor Olsen blev født den 9. oktober i 1859 i Vordingborg. Han var gift med Emilie Elisabeth Henriette Schmidt, født i Skelskør den 21. dec. 1863. Elisabeth var datter af murermester Ludvig Schmidt og Louise F. A. Meyer. Faddere ved Elisabeths dåb var: Louises mor Emilie Meyer og murersvend, C. Schmidt, af Skælskør.

 

 

 

Foto fra 1916 på Halls Alle

I 1888 og i 1890 boede Victor og Elisabeth i Fuglebjerg. I 1893 havde han en tøjbutik i Vordingborg.

I 1900 flyttede familien fra Fuglebjerg til Livjægergade 12 i København. Deres yngste datter Ella blev anmeldt til dåb i Skt. Jacob sogn, men familien flytter inden dåben til Sølvgade 2. I 1902 boede de i Saxogade 4, 3 sal. Fra den 21. oktober 1902 på Henrik Ibsensvej 8 Kbh. F. Senere flytter de til Hall Alle 6. Victor var i gennem årene: købmand, manufakturhandler og handelsrejsende. Han døde i 1917, kun 58 år gammel i hjemmet på Halls Alle. I 1916 havde Victor telefon nr. Vester 141x.

 

Victor døde af Rosen/blodforgiftning (en Streptokok bakterie som gik i blodet), og blev begravet på Frederiksberg Sogns *Assistentskirkegård. Elisabeth Schmidt døde i 1903 kun 39 år gammel af Tuberkulose på Frbg. Hospital, Victor blev begravet samme sted i 1917. Elisabeth var mor til 4 børn. Den yngste Ella Augusta var kun 3 år da hendes mor døde.

 

*Frederiksberg ældre kirkegård blev anlagt samtidig med kirken i 1734.  I 1865 fik den nyt navn til: Frederiksberg Sogns Assistentskirkegård og senere Solbjerg Parkkirkegård.

 

Deres børn var: Inez Elene Margrethe Olsen, Anna Margrethe Olsen, Ivan Olsen og Ella Augusta Olsen.

I folketællingen i 1906 oplyses kun børnene på Halls Alle 6: Inez Elene Margrethe f. 1888, Anna Margrethe f. 1890, Ivan f. 1893 og Ella Augusta f. 1900.

 

Victor var både fadder og forlover til mange af vores familiemedlemmers barnedåb og vielser.

Ved Victor Olsens og Elisabeths børns barnedåb var fadderne købmand Ejner Kaufmann og Elisabeths søster ”Elene” Kaufmann - født Schmidt i 1859 i Vester Flakkebjerg, Skælskør, hendes fulde navn var: Elene Frederikke Johanne Schmidt - og faddere var også vores oldeforældre Chr. Peter Valdemar Olsen og Ida Blohm.

 

Elisabeth Emilie Henriette Schmidt havde flere søskende, en bror Andreas Wilhelm Schmidt, født d. 8. aug. 1856, Skælskør. Deres far Ludvig Schmidt havde en bror, som hed Christian Wilhelm Schmidt. I 1865 fik denne bror en søn. Konen hed Agnete Johanne. Sønnen fik navnet: Christian Johan Ferdinand Schmidt.

 

Om Victor Emanuel Olsen og Emilie Elisabeth Schmidts børn:

 

Inez Elene Margrethe Olsen:

 

Inez Elene Margrethe blev født den 29. august 1888 i Fuglebjerg Sogn. Inez døde den 20. marts 1974 i Brønshøj. Hendes sidste adresse var Brønshøjvej 50 2sal tv. Inez blev gift den 28. marts 1914 med elektriker Niels Frederik Nielsen, f. 14. december 1891 i Lendemark ved Stege. Niels Frederik var søn af møllersvend Hans Peter Nielsen og Hanne Signe Kristine Nielsen, Stenderupvej 9, Valby Kbh. Vielsen foregik på Frederiksberg og blev foretaget af stiftsprovst Hoffmeyer (i 1950 boede han på Joakim Larsensvej 13, MW i nr. 15. Han var en venlig og en sjov mand). Forlovere var brudeparrets fædre. På vielsesdagen boede gommen hos sine forældre i Stenderupgade 9. Inez hos sin far på Halls Alle 6.

 

Inez og Niels Frederik Nielsen fik en datter, født i Vestergade 14 i Køge den den 27. januar 1916, hun blev døbt Emma Emilie Johanne Nielsen den 28. maj af pastor Hollesen i Skt. Nicolaj kirke. Faddere var: Inez søster Anne Margrethe, deres far handelsrejsende Victor Olsen, pigernes bror manufakturhandler Ivan Olsen og Inez svigerfar sukkerbager Hans Peter Nielsen. Emma Emilie Johannes kælenavn var "Tulle". I 1930 boede familien på Borups Alle 235 D. Kbh. Bemærk Anna Margrethe boede i nr. 249 B. Tulle deltog ved forskellige familiefester bl.a. hos vores mormor/farmors søster Ellen Olsen, gift Andersen. Se Tulle andet sted. Tulle blev gift med Åge Michelsen. Tulle og Åge fik en datter (nulevende) der blev døbt Ulla Michelsen.

 

 

Anna Margrethe Olsen:

 

Anna Margrethe blev født den 22. april 1890 i Fuglebjerg Sogn. Anna Margrethe blev gift den 1. august 1920 i Frederiksberg kirke med Aage Christensen født den 1. november 1897 i St. Mattæus Sogn. Aage var på daværende tid ekspedient. Han var søn af handelsrejsende Vilhelm Julius Christensen og Marie Eleonora Elisabeth Jensen. På vielsesdagen boede gommen hos sine forældre i Trekronergade 1 Kbh. Valby. Bruden hos sin onkel og tante på Frederiksvej 18. Kbh. F. Vielsen blev foretaget af stiftsprovst Hoffmeyer. I 1923 boede Anna Margrethe og Aage stadig på Borups Alle 249B.

 

Børn: 1).: Gunner Ivan Christensen født den 30. januar 1921 på Borups Alle 249 st. Døbt i Grøndahls Kirken den 16. marts 1921. Faddere var: vekselerer Christian Augustinus Barning Østergade 59, inspektør Ivan Olsen Vesterbrogade 14 B, ingeniør Valdemar Petersen Classensgade 29, frk. Ella Olsen og moderen. Gunner Ivan døde i 1991 og hans sidste adresse var Bekkersgård Vænge 10 1th. Enken efter Gunner lever endnu og fylder 90 år den 2. maj 2014.

 

2).: Palle Christensen født den 2. september 1924 på Frederikssundsvej 202, døbt den 19. oktober samme år. Faddere var: grosserer Vilhelm Christensen Trekronergade 1. Valby, repræsentant Carl Magnussen Løvstræde 9 og Ella Olsen Frederikssundsvej 202. Palle Christensen døde den 27. marts 1990 hans sidste adresse var Brøndkærvej 2 4th København Valby. Palles kone Inge lever stadig.

 

 

Ivan Olsen:

 

Ivan blev født den 25. december 1993 i Vordingborg. Ivan Olsen blev gift den 20. sept. 1919 med Dora og enkemand i 1937. Fra februar 1923 til 14. april 1932 boede han på Vesterbrogade 14 B, tæt på sin arbejdsplads tøjforretningen Westerby. Ivan flyttede til Schubertsvej 6 st. tv. og boede her til den 13. maj 1933, han flytter herfra til Pile Alle 24, og året efter flytter han atter, denne gang til Erantisvej 13, 1sal tv. Flytningerne stopper ikke her, året efter er adressen Mjøsengade 11, herefter Backersvej 6. Fra 1939 til 1943 Peder Lykkesvej. Ivans sidste bopælsadresse i 1966 var Rodosvej 7 E, 1sal tv. Kbh. S. Ivan Olsen døde den 25. februar 1966.

 

Ivans datter Karen blev gift med Sivertsen Nielsen. Karen døde den 21. januar 2008 og blev begravet samme sted som sin far og mor. Hun boede på Rådmand Steins Alle 22. Hendes søn Ole Sivertsen Nielsen bor i dag (2008) på Bornholm. Ole passer gravstedet på Frederiksberg, og det var ham der havde maleriet af Peter Olsen, som han arvede efter sin mor.

 

 

Ella Augusta Olsen:

 

Ella Augusta blev født den 8. juli 1900 og bliver anmeldt til dåb i Skt. Jacob sogn (Livjægergade 12), men familien flytter inden dåben til Sølvgade 2, og den foretages derfor i Skt. Poul sogn den 30. september. Faddere var: enke Anna Johansen St. Hansgade 2, bogholder Christian Olsen Vordingborg og Ida Olsen Godsbanegade 5.

 

Ella fik et barn udenfor ægteskab på Rigshospitalet den 23. januar 1923. Barnet bliver døbt Lilian Olsen i Grøndals kirke den 6. maj 1923. Faddere var Ellas søster Anna Margrethe og hendes mand inspektør Aage Christensen (som var Lilians biologiske far), samt hendes bror Ivan Olsen og hans hustru Dora. Ivan og Dora boede på Vesterbrogade 14. Ivan var afdelingschef hos Westerby. Ella Augusta Olsen, Anna Margrethe Olsen og inspektør Aage boede på Borups Alle 249B.

 

Ella var modist og blev gift den 10. dec. 1927 i Jesus kirken i Valby med maskinarbejder Svend Aage Jensen, forlovere var: ekspedient Aage Christensen (Lilian Engblads far) og Ellas bror inspektør Ivan Olsen. Ellas datter Lilian Olsen fik herefter efternavnet Jensen. Ella Augusta Olsen, gift Jensen boede på Rasmus Rasks vej 3 i Valby på vielsesdagen.

 

Ella boede på flere forskellige adresser bl.a.: Frederiksvej 18 hos sin onkel Valdemar og tante Ida, Borups Alle 249B i 1921, Frederikssundsvej 202 i 1924 og i Dannebrogsgade 32 i 1944. Ellas datter Lilian Engblad som stadig bor i Ballerup fyldte 90 år 23. Januar 2013.

 

Lilian Olsen/Jensen blev gift med fabriksarbejder Kaj Eberhart Nielsen (bevilget navneforandring til Engblad den 24. marts 1944). Kaj Eberhart var søn af  chauffør Einar Nielsen. Vielsen foregik i Ålholm kirke den 20. august 1944. Forlovere var brudeparrets fædre: Einar Nielsen, Håbets Alle 12 og fodspecialist Aage Christensen, Havebo 7. Ellen Engblad, født Olsen boede ind til 2012 på Klakkehøj 44, 2750 Ballerup. Lillian og hendes børn har bidraget med materialer til denne side. Lillian er i dag 91 år.

Obs! Sammenfald: Lejligheden på Klakkehøj 44 er i dag beboet af Hanne Lis Rasmussen gift Schmidt, (samme efternavn som Victor Olsens kone) Hanne Lis mor var Anne Henriette Weile, datter af Jens Max Milius Weile, som var vores (MW og TKOs) oldemor Dinas nevø.

 

Sammenfald:

 

Ved en Lilly Kaufmann Hansen dåb i 1901 var de samme personer faddere som ved Victors børns dåb, nemlig Ejner Kaufmann og Elene Kaufmann, som var Elisabeths søster og Victor Olsens svigerinde. Lilly Kaufmann Hansen fik både sin fars og mors efternavn. Hendes forældre var grosserer Valdemar Hansen og Ina Kaufmann. Familien boede på Halmtorvet 5 i 1901. Et sted er også en Nicoline Hansen fra Skælskør nævnt. Det tyder på, at Lilly Kaufmanns mor, Ina Kaufmann var søster til Ejner Kaufmann? Noget tyder også på, Nicoline Hansen var Lillys farmor. 

   

 

 

Lilly Kaufmann Hansen blev gift i 1923 i Frbg. kirke med forretningsfører Oluf Axel Hastrup Schmidt. Hans forældre var: direktør Aksel Frederik Schmidt og Margrethe Hastrup.

 

 

 

 

 

 

I 1909 var der en tændstikfabrik i Skælskør, med hovedkontor i København, Gl. Kongevej 15, F. På fabrikken i Skælskør var en fabriksbestyrer Schmidt, måske et familiemedlem til Victor Olsens kone Elisabeth Emilie Henriette Schmidt, Skælskør.

Tændstikfabrikken gik konkurs og blev overtaget af Gosch.

 

I 1940’erne arbejde vores familiemedlem Birthe Andersen, datter af Ellen Olsen, født 1895 i Vordingborg (kusine) på tændstikfabrikken Gosch. Ellen Olsen var datter af bogholder Christian og Ida Olsen, f. Blohm. (også faddere ved ovennævnte barnedåb af Victors og Elisabeths børn).

 

Vedr.: Ida Blohm født i Hamborg i 1868, gift med Chr. Peter Valdemar i 1885 i Vordingborg. Der er en formodning om, at hun har en familieforbindelse til grundlæggeren af skibsværftet Blohm og Voss i Hamborg, men dette er endnu ikke bekræftet.

 

tilbage - Se flere foto og dokumenter vedrørende Victor Olsen